آخرین ویرایش : July 8, 2012

سید ولی الله نصر

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه دارالفنون تهراناو پس از آموختن فارسی و مقدمات عربی در نوجوانی به مدرسه طب دارالفنون رفت تا به تحصیل پزشکی بپردازد اما همزمان به فراگیری حقوق فلسفه حکمت و ادبیات اسلامی پرداخت.


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۲۸۵/۰۷/۱۴ه.ش. تا ۱۲۸۷/۰۴/۰۲ه.ش. )

نماینده مردم تهران در اولین دوره مجلس.

رئیس

عضو

مدرس

مدرسه دارالفنون تهرانپس از اتمام تحصیل علاوه بر تدریس در مدرسه طب دروس حقوق و معقول و منقول (الهیات) را نیز تدریس می کرد.

کارمند

مدرسه دارالفنون تهرانریاست دانشکده طب دارالفنون

دانشگاه تهرانریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

وزارت فرهنگ و هنر ایران
روابط خانوادگی


نام پسر

نام نوه


سید ولی الله نصر

تاریخ تولد ۱۲۵۷ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۴ه.ش.
محل تولد شهر کاشان
ملیت کشور ایران

done in 0.0594 seconds