آخرین ویرایش : July 7, 2012

مرتضی قلی خان نوری وکیل الملک

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه کرمان و بلوچستان

( از ۱۲۸۶ه.ق. تا ۱۲۹۵ه.ق. )

در سال 1286 ه.ق مرتضی قلی خان به لقب پدر(وکیل الملک) ملقب شد و به‌ جای حسین خان شهاب الملک (نظام الدوله) حاکم کرمان شد. مرتضي قلي خان کارهاي پدرش را ادامه داد. از خدماتش به دولت تسخير قلعه کوهک است که مامن بلوچ ها بود. چوب و فلک کردن  شيخ احمد کرماني به دستور او به مهاجرت شيخ احمد و ياران آزادیخواهش از کرمان منتهي شد. در 1294 ه ق به دليل کمبود غله و گراني نان در شهر کرمان آشوب شد و کارگران شالباف به سرکردگي عليمحمد نامي دست به غارت منازل تجار مي زدند؛ وکيل الملک مايل نبود که آنان را کيفر دهد از اين رو در 1295 ه ق استعفا کرد و روانه طهران شد و پدرزنش فيروز ميرزا عهده دار حکومت کرمان شد.

سرتیپ

نیروهای نظامی قاجار

( از ۱۲۸۳ه.ق. تا ۱۲۸۶ه.ق. )

پدرش او را به روسيه فرستاد تا تعليمات نظامي فراگيرد و پس از بازگشت وارد قشون ايران شد. در 1272 ه.ق به درجه سرهنگي نائل آمد و مسئول فوج ملاير بود. در 1283 ه.ق در زمان حکومت پدرش بر کرمان، با درجه سرتیپی به ریاست دو فوج کرمان منصوب گردید.


روابط خانوادگی


نام همسر

ملک تاج نجم السلطنه

( از ۱۲۸۶ه.ق. تا ۱۲۹۶ه.ق. )
نجم­‌السلطنه در سن پانزده سالگی با مرتضی­ قلی خان وکیل الملک، حاکم کرمان، ازدواج کرد. وکیل الملک در آن هنگام از ازدواج های قبلی اش، چند فرزند داشت. وکیل الملک پس از چند سال به تهران خوانده شد و در آنجا درگذشت. نجم السلطنه از این ازدواج صاحب دو دختر به نام های عشرت الدوله و شوکت الدوله شد.

نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام نوه

نام نتیجه

دارای رابطه خانوادگی با

عباسقلی خان سهم الملک اراکی


سهم الملک با دختر وکیل الملک و نجم السلطنه به نام شوکت السلطنه ازدواج کرد.


سایر موارد


مرتبط با

کاروانسرای وکیل در کرمان

( تا ۱۲۸۷ه.ق. )

در سمت چپ بازار وکیل واقع و بزرگترین کاروانسرای کرمان است و جزو کاروانسراهای بزرگ محسوب می‌شود. به فرمان محمد اسماعیل خان وکیل الملک والی کرمان بنا شد و در زمان مرتض قلی خان، وکیل الملک ثانی در سال ۱۲۸۷ به اتمام رسید.


محل تولد شهر کرمان
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن شهر نجف
در آرامگاه خانوادگی

توضیحات بیشتر:

در سال 1286 ملقب به لقب پدر خود "وکیل الملک" شد.


done in 0.0645 seconds