آخرین ویرایش : December 24, 2011

آشتی گرمیانی


توضیحات بیشتر:
روزنامه نگار ، نقاش و هنرمند و از هماهنگ کننده های برنامه های هنری میان گروه های اروپایی و کرد در داخل و خارج کردستان عراق. وی بیشتر به عنوان یک هماهنگ کننده برنامه های مختلف هنری در زمینه نقاشی، موسیقی و تئاتر در کردستان عراق شناخته میشود. از وی تاکنون نمایشگاه های مختلفی در زمینه آثار نقاشی اش در کردستان عراق و شهرهای مختلف اروپا برای علاقمندان گشایش یافته است. وی همچنین از فعالین حقوق بشر و مسائل مختلف کردها در اروپا محسوب می شود و در زمینه بازگرداندن کرکوک به مناطق کردنشین تاکنون مقالات متعددی در نشریات اروپایی منتشر کرده است.

done in 0.0529 seconds