از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۳۴ه.ق.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
۱۲۹۷ه.ش.-
۱۲۹۷ه.ش.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۹۷-۰۲ه.ش.۱۲۹۸-۰۲ه.ش.


توضیحات بیشتر:

انجمن دانشکده جهت معرفی و نشر تعالیم و تبلیغ آمال و آرزوهای خود نیاز به یک مجله داشت که امتیاز آن در سال 1296 شمسی بدست آمد. مقدمات نشر مجله با کمترین امکانات و در سایه کوشش اعضای انجمن فراهم شد و سرانجام اولین شماره مجله دانشکده با رویکرد ترویج روح ادبی و تعیین خط مشی جدیدی در ادبیات ایران و با همکاری شمار بزرگی از شاعران، پژوهشگران، نویسندگان و مترجمان ساکن پایتخت مانند رضا هنری، ابراهیم الفت، علیرضا صبا، سردار معظم خراسانی (عبدالحسین تیمورتاش)، عباس اقبال آشتیانی، غلامرضا رشید یاسمی، سعید نفیسی، احمد رخشان(مقبل)، یحیی ریحان(سمیعیان)، عبدالله انتظام، حبیب الله امیری، عبدالله تلگرافچی زاده، علی اصغر منصور، جعفر خامنه­ ای و... در اردیبهشت 1297 شمسی منتشر شد. در سرلوحه، دانشکده را «ادبی، اجتماعی، اخلاقی، فلسفی و تاریخی» معرفی می­ کردند.

done in 0.0693 seconds