تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه پاریس

( تا ۱۲۹۷ه.ش. )
پس از يک سال اقامت در سوئیس خانواده اش بر آن شدند او و برادرش را به پاريس بفرستند و در سال ۱۲۹۷ به ایران بازگشت.

کشور سوییس

( از ۱۲۸۸ه.ش. تا ۱۹۱۰م. )
پانزده ساله بود که برادر بزرگترش دکتر اکبر مؤدب نفیسی او را برای ادامهٔ تحصیل به اروپا برد. نفیسی تحصیلات خود را انجام داد.
همراه برادرش به سوئيس رفت و در دبيرستان کلژلاتن در شهر نوشاتل سوئیس به درس خواندن پرداخت. خانواده نفيسي مي خواستند او نيز بنا بر سنت خانوادگي، پزشک شود و براي آموختن دانش پزشکي، فراگرفتن زبان يوناني و لاتين لازم بود.

مدرسه شرف در تهران

( تا ۱۲۸۸ه.ش. )
تحصیلات سه‌سالهٔ ابتدایی را در مدرسهٔ شرف، یکی از نخستین مدارس جدید که پدرش تأسیس کرده بود گذراند، و تحصیلات متوسطه را در مدرسهٔ علمیه، تنها مدرسه‌ای که دورهٔ متوسطه داشت، در بهار ۱۲۸۸ در تهران به پایان رساند.


مناصب و مشاغل


مدیر

مجله فلاحت و تجارت (چاپ ایران)

( از ۱۲۹۸ه.ش. تا ۱۲۹۹ه.ش. )
نخستین مجله ای که ایشان مدیریت آن را به عهده گرفتند مجله ی «فلاحت و تجارت» است که در سال های 1298 تا 1299 به طور ماهانه چاپ می شد.

روزنامه امید (چاپ ایران)


پس از مدیریت روزنامه «فلاحت و تجارت»، مدیریت هفت شماره ی روزنامه ی «امید» را به عهده داشت.

مجله شرق (چاپ ایران)


یک سال بعد از مجله امید مجله معروف شرق را مدیریت کرد.

مجله پیام نو (چاپ ایران)

( از ۱۳۲۳ه.ش. )
مجله ی «پیام نو» ناشر افکار انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی بود.

عضو

جرگه دانشوری یا انجمن دانشکدهفرهنگستان ایران


نفيسي از نخستين اعضاي فرهنگستان ايران بود.

مدرس

مدرسه اقدسیه در تهران


تدریس زبان فرانسه

مدرسه سن لویی در تهران


تدریس زبان فرانسه

مدرسه دارالفنون تهراندانشگاه تهران


پس از تاسيس دانشگاه تهران ، در دانشكده حقوق و سپس ادبيات به تدريس اشتغال ورزيد.

نویسنده

مجله دانشکده (چاپ ایران)

( از ۱۲۹۷ه.ش. )
در سال ۱۲۹۷ به گروه نویسندگان مجلهٔ دانشکده پیوست و در مدت یک سالهٔ فعالیت این مجله با ملک‌الشعرا بهار همکاری داشت.

مجله راهنمای کتاب (چاپ ایران)


عضو هئیت تحریریه ی مجله ی راهنمای کتاب نیز بودند.


آثار


نویسنده

کتاب " احوال و اشعار رودکی "

( از ۱۳۰۹ه.ش. تا ۱۳۱۹ه.ش. )
احوال و اشعار رودکی، ۳ جلد، ۱۳۰۹-۱۳۱۹

کتاب " تاریخ نظم و نثر ایران در زبان فارسی "

( ۱۳۳۴ه.ش. )
تاریخ نظم و نثر ایران در زبان فارسی، ۲ جلد.

کتاب " جستجو در احوال و اشعار فریدالدین عطار "

( ۱۳۲۰ه.ش. )

کتاب " شاهکارهای نثر معاصر فارسی "

( از ۱۳۳۰ه.ش. تا ۱۳۳۲ه.ش. )
شاهکارهای نثر معاصر فارسی، ۲ جلد، ۱۳۳۰-۱۳۳۲

کتاب " بابک خرمدین "

( ۱۳۳۰ه.ش. )
بابک خرم دین (به اهتمام عبدالکریم جربزه دار).

کتاب " روزگار ابن سینا "

( ۱۳۳۱ه.ش. )

کتاب " زندگی و کار و اندیشهٔ پورسینا "

( ۱۳۳۳ه.ش. )

کتاب " خاندان طاهریان "

( ۱۳۳۵ه.ش. )

کتاب " تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دورهٔ معاصر "

( از ۱۳۳۵ه.ش. تا ۱۳۴۴ه.ش. )
تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دورهٔ معاصر (دو جلد)، ۱۳۳۵-۱۳۴۴

کتاب " تاریخ اجتماعی ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان "

( ۱۳۴۲ه.ش. )

کتاب " مسیحیت در ایران "

( ۱۳۴۳ه.ش. )

کتاب " سرچشمهٔ تصوف "

( ۱۳۴۵ه.ش. )

کتاب " فرنگیس "


داستانی

کتاب " ماه نخشب "


داستانی

کتاب " آتش‌های نهفته "

( ۱۳۳۹ه.ش. )
داستانی

کتاب " نیمه راه بهشت "

( ۱۳۳۲ه.ش. )
داستانی

کتاب " ستارگان سیاه "


داستانی

کتاب " آخرین یادگار نادر (نمایشنامه) "کتاب " تاریخ اجتماعی ایران "


تاریخ اجتماعی ایران دو جلد.

مصحح

مترجم


روابط خانوادگی


نام پدر

میرزا علی اکبر نفیسیهمسر سوم جلیل‏ الدوله از خاندان خواجه نوری بود و از جانب مادر دخترزاده میرزا فتح‏ الله نوری برادرزاده میرزا آقاخان نوری. جلیل‏ الدوله چهار پسر و سه دختر داشت که نخستین آنان سعید نفیسی بود.

نام برادر

علی اصغر نفیسیاکبر مودب نفیسی


مودب الدوله برادر بزرگتر سعید نفیسی بود.

دارای رابطه خانوادگی با

حبیب نفیسیسعید نفیسی عموی حبیب نفیسی بود.

حسن مشرف نفیسی


حسن مشرف برادرزاده (پسر علی اکبر نفیسی) سعید نفیسی بود.

ماه منیر نفیسیسعید نفیسی عموی ماه منیر نفیسی بود.


تاریخ تولد ۱۲۷۴/۰۳/۱۸ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۴۵/۰۸/۲۲ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران
سعید نفیسی از بیماری آسم رنج می‌برد و سال‌های آخر عمر را در پاریس به‌سر برد. زمانی که برای شرکت در نخستین کنگرهٔ ایران‌شناسان به تهران آمده‌بود در ۲۲ آبان ۱۳۴۵ در تهران درگذشت. وی را در تهران در کنار قبر پدرش و در بقعه ای به نام سر قبر آقا (ظهیر الاسلام) دفن نمودند.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • نام مادر جلیل‏ الدوله از خاندان خواجه نوری بود و از جانب مادر دخترزاده میرزا فتح‏ الله نوری برادرزاده میرزا آقاخان نوری. جلیل‏ الدوله چهار پسر و سه دختر داشت که نخستین آنان سعید نفیسی بود.
  • ادیب، تاریخ‌نگار، نویسنده، مترجم و شاعر ایرانی. مرحوم نفیسی از شخصیت های معدودی است که در ادبیات معاصر ایران ظهور کردند. تنوع کاری مرحوم نفیسی از موارد قابل توجه کار او محسوب می شود؛ تحقیقات ادبی، بررسی های تاریخی، تصحیح متون نظم و نثر، فرهنگ نویسی، ترجمه از زبان های اروپایی، کتاب شناسی، روزنامه نگاری، تاریخ ادبیات نویسی و داستان نویسی و ... . از دیگر ویژگی های ادبی استاد عطش شدید به تحقیق و جستجو بود که باعث شده بود در هر مجمع و کنگره ی علمی شرکت نماید تا با جریان مسایل و تحقیقات مربوط به ایران همراه باشد، از این رو در دوران حیات خود به بسیاری از دانشگاه ها و مراکز علمی جهان سفر کرد، سخنرانی نمود و تدریس کرد. نفیسی بیش از چهل سال درس گفت و نزدیک به پنجاه سال مقاله و کتاب نوشت که بسیاری از آن ها برای همیشه جزو منابع دست اول و قابل اعتماد در تحقیقات ایران شناسی خواهند بود.

done in 0.12 seconds