آخرین ویرایش : July 2, 2012

محمد باقر میرزا خسروی کرمانشاهی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر کرمانشاه


تحصیلات را در زادگاهش، شهر کرمانشاه آغاز نمود و در ادبیات عربی و فارسی و صرف و نحو و معانی و بیان و عروض و حکمت سرآمد شد.

منطقه کرمانشاه


تحصیلات خویش را در زادگاهش، شهر کرمانشاه آغاز نمود و در ادبیات عربی و فارسی و صرف و نحو و معانی و بیان و عروض و حکمت سرآمد شد.


آثار


نویسنده

کتاب " دیوان شعر محمدباقر خسروی "کتاب " شمس و طغرا "

( ۱۳۲۷/۱۰/۲۳ه.ق. )
این رمان در سه جلد تحریر شد. عنوان مجلدات بعدی "شمس و طغرا"، "ماری و نیسی"، و "طغرل و همای" بود، که تاریخ پایان هر یک از این مجلدات، به ترتیب: در ۲۳ شوال سال ۱۳۲۷، ربیع الثانی ۱۳۲۸ و ۲۳ رجب سال ۱۳۲۸ می‌باشد.

کتاب " طغرل و هما "

( ۲۰۲۳/۰۳/۲۳ه.ق. )

کتاب " ماری و نیسی "

( ۱۳۲۸/۰۴ه.ق. )

کتاب " دیبای خسروی "کتاب " شرح احوال حسینقلی خان جهانسوزشاه "کتاب " تشریح العلل "کتاب " اقبال نامه "مترجم


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

غلامرضا رشید یاسمی


غلامرضا یاسمی از نوادگان دختری محمد باقر میرزا خسروی بود.

سلطان ابراهیم میرزا مشکوه الدوله


سلطان ابراهیم میرزا پسرعموی محمدباقر میرزا خسروی بود.

عزت ملک خانم اشرف السلطنه


اشرف السلطنه دخترعموی محمدباقر میرزا بود.

علیقلی میرزا صارم الدوله


صارم الدوله پسرعموی محمدباقر میرزا بود.

بدیع الملک میرزا عماد الدوله


بدیع الملک میرزا پسرعموی محمدباقر میرزا بود.

مرتضی قلی میرزا منصورالسلطنه


منصورالسلطنه پسرعموی محمدباقر میرزا بود.


تاریخ تولد ۱۲۲۶ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۸ه.ق.
محل سکونت منطقه کرمانشاه
علاءالدوله، حاکم کرمانشاه که شیفته اخلاق و معلومات خسروی شده بود، او را به دارالحکومه کرمانشاه دعوت کرد و به ریاست دارالانشاء منصوبش نمود. همچنین در اوایل سال ۱۳۱۹ هجری قمری، هنگامیکه علاءالدوله به ایالت فارس منتقل شد، خسروی را نیز با خود برد. بدین ترتیب وی مدتی در فارس اقامت گزید. بعدها وی سفری هم به عراق عرب نمود و چندی نیز در آنجا مأوی داشت و سپس به زادگاه خویش، شهر کرمانشاه بازگشت. وی به استثنای همین اقامت‌های خویش در فارس و عراق عجم، و به جز اقامت اجباریش در سال های پایانی عمر در تهران، تقریبا تمام عمر خویش را در کرمانشاه به سر برد.
محل تولد منطقه کرمانشاه
شهر کرمانشاه
محل درگذشت شهر تهران
وی در سن ۷۲ سالگی و به سال ۱۳۳۸ قمری در شهرستان تهران چشم بر دنیا فروبست و در مقبره ابن بابویه دفن گردید.
شهر تهران
محل دفن در قبرستان ابن بابویه.
ملیت کشور ایران
مدفن گورستان ابن بابویه شهر ری

توضیحات بیشتر:
  • ادیب، نویسنده، شاعر ایرانی در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری بود. وی یکی از پیشوایان نثر نو ادبی و نویسندهٔ نخستین رمان تاریخی در تاریخ ادبیات ایران محسوب می‌شود.
  • محمد باقر میرزا فرزند شاهزاده محمد رحیم میرزا بود. وی از آغاز جوانی علیرغم مخالفت پدر، به شعر و شاعری رغبت داشت و گاهی ابیاتی می‌سرود، تا اینکه حسینقلی سلطانی کلهر او را به سرودن شعر تشویق کرد و تخلص خسروی را برای وی انتخاب نمود. علاءالدوله، حاکم کرمانشاه که شیفته اخلاق و معلومات خسروی شده بود، او را به دارالحکومه کرمانشاه دعوت کرد و به ریاست دارالانشاء منصوبش نمود. همچنین در اوایل سال ۱۳۱۹ هجری قمری، هنگامیکه علاءالدوله به ایالت فارس منتقل شد، خسروی را نیز با خود برد. بدین ترتیب وی مدتی در فارس اقامت گزید. بعدها وی سفری هم به عراق عرب نمود و چندی نیز در آنجا مأوی داشت و سپس به زادگاه خویش، شهر کرمانشاه بازگشت.

done in 0.0818 seconds