آخرین ویرایش : June 26, 2012

مظفرالدین شاه قاجار

مناصب و مشاغل


پادشاه

حکومت قاجار

( از ۱۲۷۴ه.ش. تا ۱۲۸۵ه.ش. )
مظفرالدین میرزا پس از کشته‌شدن پدرش ناصرالدین‌شاه و پس از نزدیک به ۴۰ سال ولیعهدی، در 1313 ه.ق شاه شد و از تبریز به تهران آمد. مظفرالدین‌شاه نیز همانند پدرش چندبار با وام‌گرفتن از کشورهای خارجی به سفرهای اروپایی رفت. او که فردی کم بنیه و بیمار بود، اداره امور را به اطرافیان سودجویش سپرده بود. در دوران حکومت او، اوضاع مالی آشفته و نابسامانی اقتصادی منجر به شورش های مردمی و درخواست عدالتخانه و مشروطه شد. مظفرالدین شاه برخلاف کوشش‌های صدراعظم‌هایش علی‌اصغرخان اتابک (اتابک اعظم) و عین‌الدوله با مشروطه موافقت کرد و فرمان مشروطیت را امضا کرد. وی چهار روز پس از امضای قانون اساسی در 1324 ه.ق درگذشت.


روابط خانوادگی


نام همسر

تاج الملوک

( از ۱۲۸۴ه.ق. )
در سال ۱۲۸۴ قمری با پسر دایی خود مظفرالدین میرزا (مظفرالدین شاه) ازدواج کرد.

حضرت علیا سرورالسلطنهنام پدر

نام پسر

نام دختر

نام برادر

نام پدربزرگ

فتح الله میرزا شعاع السلطنه


دختر فتح الله میرزا مادر مظفرالدین شاه بود.

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

عبدالمجید میرزا عین الدوله


مظفرالدین میرزا (ولیعهد) دختر خود انیس الدوله را به عقد عبدالمجید میرزا درآورد.

مرتضی قلی خان هدایت صنیع الدوله


مرتضی قلی خان داماد مظفرالدین شاه بود.

عبدالحسین میرزا فرمانفرماعبدالحسین میرزا از یک سو برادرزن مظفرالدین شاه بود و از سوی دیگر به واسطه ازدواج با عزت السلطنه داماد او بود.

سید ابوالقاسم امام جمعه

( از ۱۳۲۳ه.ق. )
در سال 1323ق سید ابوالقاسم با دختر مظفرالدین‎شاه ملک الملوک شکوه‎الدوله (زن موقرالسلطنه) ازدواج نمود.

حبیب الله خان موقر السلطنهموقرالسلطنه اولین همسر دختر مظفرالدین شاه (ملک الملوک شکوه الدوله) بود.

علی خان دولو قاجار ظهیرالدوله


علی خان ظهیر الدوله شوهرخواهر مظفرالدین شاه بود.

سیّد جواد ضیاء‏الدین میرزا ظهیرالاسلام


مظفرالدین شاه دایی ظهیرالاسلام بود.

میرزا احمد خان ساعد الملک


مظفرالدین میرزا با تاج الملوک (دختر عزت الدوله و امیرکبیر) خواهر ناتنی احمد میرزا ازدواج کرد.


مظفرالدین شاه قاجار

تاریخ درگذشت ۱۳۲۴ه.ق.
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

done in 0.0696 seconds