آخرین ویرایش : June 18, 2012

ملک فیصل اول

مناصب و مشاغل


پادشاه

مشاوران

جمیل المدفعی


جمیل المدفعی مشاور نظامی امیر فیصل بود .


روابط خانوادگی


نام پسر

ملک غازی


پسر بزرگ ملک فیصل اول .

دارای رابطه خانوادگی با

عبدالاله علی الهاشمی


ملک فیصل اول عموی عبدالاله بوده است .


سایر موارد


مرتبطین

رشید عالی گیلانی


منشی مخصوص ملک فیصل اول .done in 0.0534 seconds