آخرین ویرایش : June 15, 2012

حسین خان معین الرعایا

معروف به : معاون الملک

مناصب و مشاغل


موسس

تکیه معاون الملک در کرمانشاه ایران

( از ۱۳۲۰ه.ق. )

حسین خان این بنا را به منظور برگزاری برگزاری مراسم روضه خوانی، سینه زنی و نوحه خوانی در انجام سوگواری سید الشهدا احداث نمود. معین الرعایا از تکیه علاوه بر انجام مراسم مذهبی اغلب به منظور رفع اختلافات قومی و عشایری نیز استفاده می نمود.
در ابتدا فقط حسینیه به صورت سرپوشیده و با ددیوار های آئینه کاری شده و آویزهای بلوری الوان، شمعدان ها و چهل چراغ هایی که از سقف آویزان شده بودند، ساخته شد.
در سال 1327 به دنبال جریان مشروطه خواهان به سرکردگی ظهیر الملک اقدام به تخریب و به توپ بستن منزل مسکونی معین  الرعایا و تکیه که محل تجمع مردم بود، نمودند. بر اثر به آتش کشیدن تکیه تمامی آئینه کاریها از بین می رود و قسمتی از خود بنا تخریب می گردد. در ادامه این جریانات خانواده معین الرعایا در صدد مبارزه و انتقام بر می آیند و با کمک گرفتن از مردم سنقر و اطراف آن در تاقبستان تجمع می کنند و برای مبارزه آماده می شوند. که پس از مدتی با وساطت جمعی از سادات و کارگزاران و رجال شهر کرمانشاه بین خانواده معین الرعایا و ظهیرالملک صلح برقرار می گردد.


روابط خانوادگی


نام نوه


تاریخ درگذشت ۱۳۳۹ه.ق.
محل درگذشت منطقه کرمانشاه
حسین خان معین الرعایا در اردیبهشت 1290 در بازار زرگرها زیر طاقهای چهار سوق نزدیک مقر حکومتی از پشت بام مورداصابت گلوله قرار می گیرد و به قتل می رسد.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • حسین خان معین الرعایا از نوادگان میرزا خداداد جراح باشی و ارشد برادرانش اکبر معاون لشکر، حسین خان معاون الملک و شیخ علی عسگر بود.

done in 0.0544 seconds