آخرین ویرایش : June 15, 2012

رحیم معینی کرمانشاهی

روابط خانوادگی


نام پدربزرگ


تاریخ تولد ۱۳۰۴/۱۱/۱۵ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • فرزند کریم معینی بود.معینی کرمانشاهی قبلا "عشقی" و بعد از مدتی "شوقی" و سپس "امید" و بالأخره "معینی" را برای تخلص برگزید.

done in 0.0449 seconds