آخرین ویرایش : June 15, 2012

محمد صادق ادیب الممالک فراهانی

مناصب و مشاغل


موسس

روزنامه ادب (چاپ ایران)

( از ۱۳۱۸ه.ق. تا ۱۳۲۰ه.ق. )
روزنامه ادب را در تبریز منتشر ساخت. در سال ۱۳۱۸ ه‍.ق راهی خراسان شد و انتشار روزنامهٔ ادب را تا سال ۱۳۲۰ در آنجا پی گرفت.

سردبیر

روزنامه ایران سلطانی (چاپ ایران)

( از ۱۳۲۱ه.ق. تا ۱۳۲۳ه.ق. )

در سال ۱۳۲۱ه‍.ق به تهران آمد و سردبیری روزنامهٔ ایران سلطانی را تا سال ۱۳۲۳ عهده دار شد.

روزنامه عراق عجم (چاپ ایران)

( از ۱۳۲۵ه.ق. )

روزنامه مجلس (چاپ تهران)

( از ۱۳۲۴ه.ق. )
فراهانی در سال ۱۳۲۴ه.ق به تهران بازگشت و این بار سردبیری روزنامه مجلس به او سپرده شد.

روزنامه آفتاب (چاپ تهران در دوره مشروطه)

( از ۱۳۳۲ه.ق. تا ۱۳۳۴ه.ق. )
از شمارۀ 255 میرزاصادق‎خان‎ادیب‎الممالک فراهانی سردبیری آن را به عهده گرفت. 

کارمند

روزنامه ارشاد (چاپ ایران)

( از ۱۳۲۳ه.ق. )

در سال 1323 به بادکوبه رفت و انتشار بخش فارسی روزنامه ارشاد را که به ترکی منتشر می‌شد، بر عهده گرفت.


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

انقلاب مشروطه ایران


در دوران استبداد محمد علیشاه ادیب به صف مشروطه‌خواهان پیوست، و در سال ۱۳۲۷ه‍.ق همراه با مجاهدان فاتح وارد تهران شد.


محمد صادق ادیب الممالک فراهانی

تاریخ تولد ۱۲۳۹/۰۵/۱۱ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۲۹۵/۱۲/۰۲ه.ش.
محل تولد منطقه اراک
محل درگذشت شهر تهران

ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه
مدفن شهر ری

توضیحات بیشتر:
  • او در روستای گازران (جعفریه فعلی) در منطقۀ اراک به‌دنیا آمد.
  • ادیب الممالک فراهانی در پانزده سالگی و پس از مرگ پدرش به تهران آمد و به پایمردی حسنعلی‌خان امیرنظام گروسی، به دستگاه طهماسب میرزا مؤیدالدوله راه یافت. ادیب از سال 1307 تا 1311ه‍.ق همراه امیر نظام در مناطقی مانند آذربایجان، کردستان، کرمانشاه به سر می‌برد.
  • در 1323ق به بادکوبه رفت و انتشار بخش فارسی روزنامه ارشاد را که به ترکی منتشر می‌شد، بر عهده گرفت.
  • درسال های 1312 و 1313 ه‍.ق در تهران به سر می‌برد بردو در دارالترجمه دولتی مشغول به کار بود. در سال 1314ق به همراه امیرنظام به آذربایجان رفت و هنگامیکه مدرسه لقمانیه تبریز در سال ۱۳۱۶ ق افتتاح شد، نیابت ریاست آنجا را عهده دار شد.
  • در دوران استبداد محمد علیشاه ادیب به صف مشروطه‌خواهان پیوست، و در سال 1327ه‍. ق همراه با مجاهدان فاتح وارد تهران شد.
  • در سال ۱۳۲۹ه‍.ق وارد عدلیه یا دادگستری امروزی شد و تا پایان عمر به ریاست چندین شعبه عدلیه در شهرهای اراک، سمنان، ساوجبلاغ و یزد منصوب شد.

done in 0.069 seconds