آخرین ویرایش : June 15, 2012

حسنعلی خان امیر نظام گروسی

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت تجارت و فواید عامه ایران

( از ۱۲۸۹ه.ق. تا ۱۲۹۰ه.ق. )
در سال 1289 ق به عنوان وزیر فواید عامه در دولت سپهسالار منصوب شد و به فعالیتهای عمرانی و زیربنایی، همچون ایجاد شبکه راه‌آهن و راه‌سازی اقدام کرد. در سال 1290 ق از همراهان ناصرالدین شاه در اولین سفرش به اروپا بود.

حاکم

منطقه کردستان ایران

( از ۱۳۱۰ه.ق. )

نایب الحکومه

منطقه آذربایجان

( از ۱۳۰۰ه.ق. تا ۲۰۲۲ه.ق. )
در سال 1300 ق بعد از مرگ محمدرحیم خان علاءالدوله «امیر نظام» به پیشنهاد مظفرالدین میرزا ولیعهد آذربایجان، تصدی امور پیشکاری آذربایجان به حسنعلی خان داده شد و لقبش را به «سالار لشکر» ارتقاء دادند. مهمترین اقدام حسنعلی خان در این برهۀ زمانی یاری دادن به حاج میرزا حسن رشدیه در تأسیس مدرسه رشدیه در تبریز بود. در سال 1303 ق ولیعهد مظفرالدین میرزا با اعطای شمشیر مرصعی به حسنعلی خان او را به لقب امیر نظام مفتخر کرد.
از وقایع مهم دیگر دوران پیشکاری امیرنظام در آذربایجان مسئله امتیاز رژی و شورش مردم تبریز علیه این قرارداد در سال 1309 بود، که امیر نظام در مقام والی شهر، از اجرای دستور ولیعهد جهت تیراندازی به سمت مردم تمرّد کرد، به دنبال آن در همان سال او را از پیشکاری آذربایجان عزل و به تهران احضار کردند و مورد بازخواست قرار دادند.

وزیر مختار

سفارت ایران در فرانسه (دوره قاجار)

( از ۱۲۷۵ه.ق. تا ۱۲۸۲ه.ق. )
مامور فوق العاده و وزیرمختار مخصوص در دربار سلطنتی فرانسه و همزمان سرپرست محصلین ایرانی در اروپا

سفارت ایران در عثمانی

( از ۱۲۸۸ه.ق. تا ۱۲۸۹ه.ق. )
در سال 1288 ه.ق حسنعلی خان به جای حسین خان مشیرالدوله  به سفارت استانبول فرستاده شد، مدت اقامتش 14 ماه به طول انجامید. در این مدت حسنعلی خان با زیرکی تمام از سیاست ایران در برابر عثمانیها دفاع کرد، نهایتاً در سال 1289 ق ضعف مزاج خود را در آب و هوای استانبول بهانه کرد و به ایران بازگشت.

عضو

دارالشورای کبری (دوره قاجار)

( از ۱۲۸۳ه.ق. تا ۱۲۸۸ه.ق. )


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۲۳۷ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۷ه.ق.
محل درگذشت شهر کرمان
در باغ ماهان به خاک سپرده شد.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • حسنعلی خان امیر نظام گروسی از کردهای طایفه کبودوند گروس در بیجار مرکز ولایت گروس به دنیا آمد. مادرش اصالتاً ارمنی و پدرش محمدصادق خان جزء رجال بزرگ دربار فتحعلی شاه بود.
  • حسنعلی خان در سال 1252ق با دریافت درجه سرهنگی به عنوان فرمانده افواج گروس منصوب شد. در سال 1260ق با نسبت دادن پدرکشی به وی، او را از کار برکنار کردند که در همین زمان حاج میرزا آقاسی صدراعظم محمد شاه نظر به عداوتی که با خانواده حسنعلی خان داشت، حکومت موروثی گروس را از دست خاندان حسنعلی خان گرفته و به ابراهیم خان سرتیپ سلماسی سپرد.
  • در سال 1273 ق پس از قرارداد صلح پاریس، مأمور بازگرداندن سرچارلز موره سفیر انگلستان از بغداد به ایران شد که شایستگی خود را نشان داد، در همین سال حفاظت از بیوتات و خزانه شاهی به مدت یک سال، یعنی تا 1275 ق به وی واگذار شد.
  • در سال 1275 ق پس از عزل اعتمادالدوله نوری صدراعظم و مراجعت فرخ خان امین‌الدوله ایلچی مخصوص دولت ایران در دربار کشورهای اروپایی، حسنعلی خان گروسی به عنوان وزیر مختار از طرف سعید خان انصاری وزیر امور خارجه و به درخواست ناصرالدین شاه به اروپا (پاریس) مأمور شد. در این مأموریت وی سرپرستی 42 نفر دانشجوی ایرانی را که قصد ادامه تحصیل به سبک اروپایی را داشتند بر عهده گرفت.
  • چند سالی سفیر ایران در اروپا و عثمانی بود. سالها پیشکار ولیعهد مظفرالدین میرزا در آذربایجان بود. در هنگام سلطنت مظفرالدین شاه دو سال پیشکاری محمدعلی میرزا را به عهده داشت ولی به دلیل اختلاف با ولیعهد استعفا کرد.
  • بارها حاکم کردستان و کرمانشاهان شد. حکومت کرمان آخرین منصب او بود و در همانجا فوت کرد.
  • امیر نظام مردی دانشمند و دانشدوست و باذوق و پرمایه و بلیغ بود. هنر بزرگ او در ساده نویسی بود از جمله یادگارهای امیر نظام چاپ کلیله و دمنه است. این کتاب را به اشاره او، به وسیله حاج وکیل اعتمادالممالک تصحیح گردیده و سپس به خط میرزا باقر فخرالکتاب و به نفقه خود امیر نظام چاپ شده است.

done in 0.058 seconds