آخرین ویرایش : July 15, 2012

میرزا سعید خان انصاری موتمن الملک

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت خارجه ایران (دوره قاجار)

( از ۱۲۷۵ه.ق. تا ۱۲۹۰ه.ق. )

ناصرالدین شاه در سال 1275ه.ق موتمن الملک را به مقام ریاست وزارت خارجه منصوب کرد. مؤتمن الملک مدت های طولانی ریاست وزارت خارجه در دوره ناصری را بر عهد داشت تا درسال 1290هـ ق میرزا حسین خان سپهسالار که از صدارت معزول شده بود، به وزارت امورخارجه منصوب شد.

وزارت خارجه ایران (دوره قاجار)

( از ۱۲۹۷ه.ق. تا ۱۳۰۱ه.ق. )

درسال 1297 هـ ق مجددا میرزا سعید خان موتمن الملک به وزارت امورخارجه منصوب گردید. موتمن الملک که قریب ربع قرن در وزارت امورخارجه سابقه داشت همتی به خرج داده و با توجه به تجارب خود نظامنامه ای در باره وزارت امورخارجه تنظیم و درسال 1299 هجری قمری آن را به صحه شاه رسانید و آن را ملاک کار قرار داد.

حاکم

منطقه کرمانشاه

( از ۱۲۸۳ه.ق. )
درسال 1283ق، اداره حکومتی کرمانشاه، لرستان، نهاوند و خرقان را عهده دار بود.

عضو

دارالشورای کبری (دوره قاجار)

( از ۱۲۷۶ه.ق. )
با حفظ سمت قبلی (وزیر خارجه)


آثار


نویسنده

رساله " قانون ناصری "میرزا سعید خان رساله ای بنام قانون ناصری دارد که این رساله از سیاست نامه های مهم دوره ناصری است و بیانگر اندیشه های قانون خواهی مؤتمن الملک است.


روابط خانوادگی


نام پسر


تاریخ تولد ۱۲۳۱ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۰۱ه.ق.
محل تولد منطقه آذربایجان
در ایشلیق از توابع گرمرود آذربایجان
ملیت کشور ایران
مدفن حرم حضرت علی بن موسی الرضا (ع)

توضیحات بیشتر:
  • وی سمت منشیگری امیر کبیر را به عهده گرفت و در نزد امیر کبیر مراحل پیشرفت و ترقی را طی نمود. ناصرالدین شاه هنگام ترک تبریز ولیعهد نشین و تصاحب تخت پادشاهی در تهران، در روستای باسمنج عریضه ای به خط زیبای ملا سعید می بیند و او را به خدمت فرا می خواند. با دعوت ناصرالدین شاه و راهیابی به دربار، کار منشیگری را آغاز می کند و خیلی زود رشد می کند.
  • در سال 1268ه.ق به فرمان ناصرالدین شاه به لقب خان نائل شد و دبیری کفیل وزارت امور خارجه را عهده دار شد و به موتمن الملک ملقب گردید. فرامین ناصرالدین شاه در سال های 1265 ه.ق تا 1269 ه.ق و نیز سال 1274 ه.ق به قلم موتمن الملک است.
  • در سال 1268ه.ق دبیری وزارت خارجه و در سال 1275ه.ق وزیر خارجه شد. مؤتمن الملک علاوه بر ریاست وزارت خارجه مشاغل دولتی مختلفی را از قبیل عضویت در دارالشورای دولتی، اداره امور حکومتی کرمانشاه، نهاوند و گیلان عهده دار بوده است.

done in 0.0596 seconds