آخرین ویرایش : June 12, 2012

محمد علی میرزا دولتشاه

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه فارس

( از ۱۲۱۲ه.ش. )

منطقه گیلان

( از ۱۲۱۴ه.ش. )

منطقه قزوین

( از ۱۲۱۴ه.ش. )

منطقه خوزستان

( از ۱۲۱۹ه.ش. )
به سبب اقتدار دولتشاه بود که در ۱۲۲۱ حاکمیت ایالات مجاور کشور عثمانی، یعنی خوزستان و لرستان و کرمانشاه، به وی سپرده شد. ناآرامی در مرزهای این مناطق، میان ایران و عثمانی اختلافاتی ایجاد می‌کرد.

منطقه لرستان

( از ۱۲۱۹ه.ش. )

منطقه کرمانشاه

( از ۱۲۲۱ه.ش. تا ۱۲۳۷ه.ق. )

موسس

مسجد دولتشاه در کرمانشاه


این مسجد در محله فیض آباد و در خیابان کزازی شهر کرمانشاه قرار دارد و امروزه محل سکونت و تحصیل طلاب علوم دینی است.

مسجد شاهزاده در کرمانشاه

( از ۱۲۳۷ه.ق. )
این مسجد در حدود سال 1237 ه.ق توسط محمدعلی میرزای دولتشاه در در اراضی معروف به چهار باغ شهر کرمانشاه بنا شد.

کتابخانه دولتشاه در کرمانشاه


دولتشاه در کرمانشاه کاخی زیبا بنا نهاد و در آنجا کتابخانه‌ای عظیم شامل کتب نفیس و مجموعه‌ای از نسخ نادر و نایاب جمع آوری نمود. بخشی از نسخ کتابخانه او در کتابخانه مجلس شورای ملی نگهداری می‌شود.


روابط خانوادگی


نام پدر

فتحعلی شاه قاجار


دولتشاه اولین پسر فتحعلی شاه قاجار و هفت ماه از عباس میرزا نایب السلطنه بزرگ‌تر بود .

نام پسر

نام نوه

نام نتیجه


تاریخ تولد ۱۲۰۳ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۳۷ه.ق.
محل تولد منطقه مازندران
وی در قصبهٔ نوا در مازندران به دنیا آمد.
ملیت کشور ایران
مدفن منطقه کرمانشاه

توضیحات بیشتر:
  • از شاهزاده‌های بنام ایرانی دوران قاجار و سر سلسله خاندان دولتشاهی بود. پدرش فتحعلی شاه قاجار و مادرش زیباچهر خانم از اهالی گرجستان بود. اولین پسر بود اما مادرش از ایل قاجار نبود و نمی‌توانست جانشین شاه باشد.
  • وی از سال 1221 تا سال فوتش 1237 قمری از طرف پدر خود سرحد دار عراقین و والی کرمانشاه و کردستان بود، در برابر تجاوز عثمانی به سرحدات مرزی نبرد کرد و آنان را سختی شکست داد که منتهی به عقد معاهده صلح ارزنةالروم شد.
  • در دوران حاکمیتش در کرمانشاه، آثار و خدماتی در این منطقه داشت از جمله: بازسازی و توسعه بازار کرمانشاه، بازسازی قلعه فلک الافلاک، بند میزان و نوسازی شهر ملایر.
  • دولتشاه شعر می‌سرود و «دولت» تخلص می‌کرد. از او دیوانی با چهار هزار بیت و نیز تذکره‌ای دربارهٔ معاصرانش به نام معاصر دولتشاه به‌جای مانده‌است.
  • دولتشاه دَه پسر و چهارده دختر داشت: پسران وی به ترتیب عبارتند از: محمد حسین میرزا حشمت الدوله، طهماسب میرزا موید الدوله، نصرالله میرزا والی، اسدالله میرزا، فتح الله میرزا، امام قلی میرزا عماد الدوله، نور الله میرزا، جهانگیر میرزا، محمد رحیم میرزا، ابوالحسن میرزا.

done in 0.0818 seconds