آخرین ویرایش : June 12, 2012

سرلشکر محمد حسین خان آیرم

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


سرتیپ

رئیس

بازرسی ارتش ایران

( از ۱۳۰۶ه.ش. )

اداره شهربانی ایران

( از ۱۳۱۰ه.ش. )
و ریاست بازرسی پلیس.


سایر موارد


مرتبط با

ولادیمیر لیاخوف


حسین خان آیرم آجودان و مترجم لیاخوف بود.


تاریخ تولد ۱۲۶۱ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۶ه.ق.
محل درگذشت کشور آلمان
در یکی از روستاهای مرزی آلمان به نام ول کنشتین درگذشت.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
پسر یکی از مهاجران ایروانی. او مشاغلی چون: مامور دسته پیاده دیویزیون(1291ش)، فرمانده بریگاد مستقل شمال در رشت (1299ش)، امیر لشکر آذربایجان (1304ق). بعدها با توجه به علاقه رضاشاه به آلمان، تلاش کرد سیستمم پلیس گشتاپو را در ایران اجرا کرد. آیرم در سال 1314ش به آلمان رفت و مورد توجه زمامداران نازی قرار گرفت و پس از شهریور سال 1320ش رسما تحت حمایت پلیس (اس.اس) و شخص هیتلر درآمد. او به کمک معاون وزیر خارجه آلمان در صدد بود تا حکومت ایران آزاد را پی ریزی کند که در این امر توفیقی نیافت. چون نتوانست خواسته آلمانی ها را که عمدتا خرابکاری در ایران بر ضد قوای متفقین بود برآورده نماید، از این رو مورد سوء ظن آلمانی ها قرار گرفت و بازداشت شد. اما چند ماه قبل از پایان جنگ و ورود قوای متفقین به آلمان، از زندان رهایی یافت. سپس به ول کنشتین (روستای مرکزی آلمان) رفت و در سال 1326ق در همانجا درگذشت.

done in 0.0554 seconds