آخرین ویرایش : June 10, 2012

مهدی محقق

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه تهران


دکتری در رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی

شهر مشهد


تحصیلات حوزوی

مراکز آموزش عالی

( تا ۱۳۳۷ه.ش. )
دكتراي الهيات و معارف اسلامي

مراکز آموزش عالی

( تا ۱۳۳۸ه.ش. )
دكتراي زبان و ادبيات فارسي


مناصب و مشاغل


موسس

رئیس

عضو

هیئت امنای بنیاد دایره المعارف اسلامی


مشاور علمي و عضو هيئت امناي بنياد دائرة‌المعارف اسلامي

انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی در ایران


عضو و رئيس انجمن استادان زبان و ادبيات فارسي

هیئت امنای موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانمدرس

مراکز آموزشی

( از ۱۳۳۰ه.ش. تا ۱۳۳۹ه.ش. )
دبيري دبيرستان

دانشگاه تهران

( از ۱۳۳۹ه.ش. تا ۱۳۵۷ه.ش. )

در سال 1339 به دانشياري دانشكده ادبيات دانشگاه تهران برگزيده شد و در سال 1346 به درجه استادي ارتقا يافت. استاد از سال 1357-1348 مدير گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران بود و در سال 1361 از سمت استادي دانشگاه تهران بازنشسته گرديد.

دانشگاه لندن


به مدت دو سال به عنوان استاد مهمان در دانشگاه لندن تدریس کرد.

دانشگاه مک گیل کانادا


هشت سال به تناوب در دانشگاه مك‌گيل كانادا به تدريس پرداخت

دانشگاه مشهددانشگاه امام صادق در تهراندانشگاه تربیت مدرس تهراندانشگاه الزهرا تهرانمدرسه عالی شهید مطهری در تهران
سایر موارد


نام استادان وی


تاریخ تولد ۱۳۰۸/۱۱ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر مشهد
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

done in 0.0682 seconds