آخرین ویرایش : June 10, 2012

محمد تقی آملی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر نجف

( از ۱۳۴۰ه.ش. تا ۱۳۵۴ه.ش. )
چهارده سال در نجف اشرف از محضر استادانی چون میرزای نائینی و آقا ضیاء‌الدین عراقی (اراکی) و آقا سید ابوالحسن اصفهانی بهره یافت.


آثار


نویسنده


روابط خانوادگی


نام پدر


سایر موارد


نام شاگردان وی

نام استادان وی


تاریخ تولد ۱۳۰۴ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۹۱ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه
مدفن شهر مشهد
در حرم علی بن موسی الرضا در باغ رضوان در مقبره میرزاحسین فقیه سبزواری به خاك سپرده شد.

توضیحات بیشتر:

مقدمات علوم را نزد پدر آموخت. پس از آن نزد عالمان دیگری مانند شیخ عبدالنبی نوری و میرزا حسن کرمانشاهی درس خواند. در سال 1354 از نجف به تهران بازگشت و به تدریس مشغول شد. وی شاگرد برجسته میرزا علی آقا قاضی نیز بوده‌است.


done in 0.0723 seconds