آخرین ویرایش : December 3, 2011

آراس فریق زینل

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس و فوق لیسانس تاریخ .
دکترای انسان شناسی .


مناصب و مشاغل


مدرس

دانشگاه صلاح الدین در اربیل(سلیمانیه سابق)


استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه سلیمانیه .
وی مدرس در تاریخ آمریکا در دانشگاه سلیمانیه است .
معاون امور دانشجویی دانشگاه سلیمانیه می باشد .


آثار


نویسنده


محل سکونت شهر سلیمانیه
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0497 seconds