آخرین ویرایش : June 10, 2012

حسن طالبانی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی

( تا ۱۹۳۴م. )
فارغ التحصیل دانشکده حقوق .


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت ارتباطات عراق

( از ۱۹۵۹/۰۲/۱۰م. تا ۱۹۶۱م. )
در کابینه دوم عبدالکریم قاسم به عنوان وزیر مخابرات انتخاب شد .
در سال 1961 از این منصی استعفا داد .

استاندار

استان سلیمانیه

( از ۱۹۴۶م. )
انتقال در این مقام به هشت استان مختلف .


تاریخ تولد ۱۹۱۳م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
بعد از انفلاب 1958 به عنوان مدیر کنترل و ارشاد انتخاب شد . سیاستمدار و عضو سابق حزب ملی دموکرات .

done in 0.0481 seconds