آخرین ویرایش : June 8, 2012

تقی آق اولی

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه ادب تهرانمدرسه الیانس تهران


زبان فرانسه را در این مدرسه فراگرفت.


مناصب و مشاغل


مدرس

مراکز آموزشی


به تاسیس مدرسه ای در کردستان همت گماشت و سمت مدیری آن را یافت و در آنجا به تدریس پرداخت. پس از بازگشت به تهران مدتی کار تدریس را دنبال کرد.


گرایشات


مخالف با


حوادث مهم زندگی


تبعید به

منطقه قزوین


او از مخالفین قرارداد 1919 بود به همین جهت در سال 1297ش دستگیر و مدتی به قزوین تبعید شد.


تاریخ تولد ۱۲۶۴ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۵ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

آق الوی اهل شعر بود و بینش تخلص می کرد. در دوران وزارت مالیه مرتضی قلی خان صنیع الدوله به خدمت آن وزارتخانه درآمد و تا آخر عمر در آنجا به کار پرداخت.


done in 0.0444 seconds