آخرین ویرایش : June 9, 2012

علی میرزا محمد

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


دیپلم بهداشت عمومی و دوره های نمایشنامه نویسی


مناصب و مشاغل


رئیس

نویسنده

روزنامه الرایه (چاپ قطر)


مقاله نویس ادبی

روزنامه العرب (چاپ قطر)


مقاله نویس ادبی

نشریه اخبار الاسبوع (چاپ قطر)


مقاله نویس ادبی

کارمند


آثار


نویسنده


علی میرزا محمد

تاریخ تولد ۱۹۵۲م.
ملیت کشور قطر
قومیت عرب

done in 0.0543 seconds