آخرین ویرایش : June 6, 2012

عبدالله محمد جابر

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


کارشناسی زبان عربی


مناصب و مشاغل


کارمند


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۵۳م.
ملیت کشور قطر
قومیت عرب

done in 0.0476 seconds