آخرین ویرایش : June 5, 2012

علی سعود ثانی جاسم آل ثانی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش دینی


تحصیل در مراکز دینی


آثار


نویسنده

دیوان شعر " فی غدیر الذکریات "

( ۱۹۸۶م. )
دیوان شعر در دو جلد. جلد اول 1986 و جلد دوم 1991.

دیوان شعر " مسرح الاوهام "


دیوان شعر

دیوان شعر " سراب الحالمات "

( ۱۹۹۲م. )
دیوان شعر

دیوان شعر " حمامه ورقاء "

( ۱۹۹۲م. )
دیوان شعر

دیوان شعر " فلسطین المجاهده "

( ۱۹۹۲م. )
دیوان شعر

کتاب " سبائک الریان "
روابط خانوادگی


نام جدبزرگ

جاسم محمد ثانی محمد آل ثانی


علی سعود آل ثانی، نتیجه شیخ جاسم محمد آل ثانی دومین حاکم قطر است.


علی سعود ثانی جاسم آل ثانی

تاریخ تولد ۱۹۳۲م.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۹/۰۷/۰۵م.
محل تولد شهر ام صلال
محل درگذشت شهر الغرافه
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله بنی تمیم
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

در سن 12 سالگی حافظ کل قرآن می شود. متاهل و دارای 4 پسر به نام های محمد، ناصر، احمد و عبدالعزیز. تاجر، شاعر و محقق ادبی.


done in 0.0568 seconds