آخرین ویرایش : June 5, 2012

راشد سعد الکواری

تحصیلات


محل تحصیل

کشور کویت


دروس مذهبی حنبلی


مناصب و مشاغل


کارمند


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور بحرین


در کودکی به همراه خانواده اش برای تجارت و صید مروارید به بحرین مهاجرت می کنند.

کشور عربستان سعودی


در کودکی به همراه خانواده اش برای تجارت و صید مروارید به بحرین مهاجرت می کنند و وی در سنین جوانی از بحرین به عربستان سعود مهاجرت می کند و نهایتا به قطر باز می گردد.


تاریخ تولد ۱۹۵۲م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد روستای سمیسمه در قطر
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله بنی تمیم

توضیحات بیشتر:

وی صیاد مروارید است.


done in 0.1613 seconds