آخرین ویرایش : August 25, 2012

نصرت الدین میرزا سالار السلطنه

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه همدان

( از ۱۳۲۱ه.ق. تا ۱۳۲۳ه.ق. )
در سال 1321 ه.ق به حكومت همدان منصوب و دو سال بعد معزول گردید.

منطقه خراسان

( از ۱۳۱۲ه.ق. )
در سیزده سالگى با پیشکاری غلامرضا خان آصف الدوله والى خراسان گردید.

منطقه فارس

( از ۱۳۱۰ه.ق. تا ۱۳۱۱ه.ق. )
در سن یازده سالگی با پیشكارى حسینقلى خان مافى به حكومت فارس فرستاده شد.


روابط خانوادگی


نام پدر


سایر موارد


شاهزاده


تاریخ تولد ۱۲۶۰ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۳ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • مادر سالار السلطنه دختر حسن خان سالار پسر اللهیار خان آصف الدوله قاجار دولو مدعی‏ تاج و تخت بود که به امر نظام در ابتدای سلطنت ناصر الدین شاه کشته شده بود و دخترش زینت السلطنه به عقد شاه درآمد.
  • در یکسالگی (1300ق) به لقب پدربزرگ مادریش، سالارالسلطنه ملقب شد. در نوجوانی مدتی حاکم فارس، خراسان و همدان بود.
  • در آستانه مشروطه به پاریس رفت و به نقاشی پرداخت، او با سبک های تازه نقاشی آشنایی داشت و به شعر و موسیقی نیز می پرداخت. سالار السلطنه در پیری به سرطان مبتلا شد و پس از یک عمل جراحی در پاریس درگذشت.
  • سالار السلطنه به هنگام جوانی و در اروپا با دوشیزه‏ ای آلمانی به نام‏ "جین بلون" اهل باویر زندگی ازدواج کرد. این خانم همراه سالار السلطنه به ایران آمد و به دربار راه یافت. مدتی میان زن‏ و شوهر به ‏علت اختلاف جدائی افتاد و زن به اروپا رفت ولی مجددا به ایران بازگشت و بعدها نام خانوادگی «شه‏ نژاد» گرفت و تا سال های پس از انقلاب اسلامی، در نیاوران زندگی می‏ کرد.

done in 0.0509 seconds