آخرین ویرایش : May 28, 2012

میرزا حسن خان اسفندیاری محتشم السلطنه

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت خارجه ایران (دوره قاجار)در کابینه اول مستوفی الممالک (1389 ه.ش) ابتدا وزیر عدلیه بود بعد به جاي حسينقلي نواب وزير امور خارجه شد و در کابینه دوم سپهدار تنكابني كه سه بار ترميم شد، همچنان وزير امور خارجه بود. در کابینه عین الدوله نیز وزیر خارجه شد. او در كابينه احمد قوام كه بلافاصله بعد از كابينه كودتا زمام امور را در دست گرفت، به وزارت امور خارجه تعيين شد.

وزارت داخله ایران (دوره قاجار)در کابینه سوم مستوفی الممالک (1294 ه.ش) وزیر داخله بود.

وزارت عدلیه ایران (دوره قاجار)در 1287 ه.ش و دوران استبداد صغیر در كابينه ميرزا احمد خان مشيرالسلطنه به وزارت عدلیه تعيين شد و در ترميم كابينه همچنان در دولت باقي ماند. در کابینه اول مستوفی الممالک (1289 ه.ش) بعد از میرزا محمدحسین‌خان دبیرالملک وزیر عدلیه شد اما مدتی بعد وزیر خارجه شد و به جای او میرزا مصطفی‌خان عدل منصورالسلطنه عهده دار وزارت عدلیه شد. در 1291 ه.ش در دولت صمصام السلطنه بختياري ابتدا وزير عدليه و بعد وزير كشور شد.

وزارت مالیه ایران(دوره قاجار)محتشم السلطنه در کابینه دوم مستوفی الممالک (1292 ه.ش) وزیر مالیه بود. در كابينه علاءالسلطنه نیز وزير ماليه شد. در کابینه ششم مستوفی در سلطنت رضاشاه نیز برای چند ماه عهده دار این مقام شد.

وزارت معارف ایران (دوره قاجار)

( ۱۳۰۱ه.ش. )

در سال 1301 در دور دوم نخست وزيري احمد قوام وزير معارف شد. در كابينه بعدي كه رياست آن را ميرزا حسن خان مستوفي برعهده داشت، در سمت وزارت معارف باقي ماند.

نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۲/۱۱/۲۳ه.ش. تا ۱۳۱۴/۰۱/۲۲ه.ش. )
نماینده تهران و مازندران در دوره های پنجم تا نهم مجلس شورای ملی.

کنسول

شارژدافر

سفارت ایران در آلمان (دوره قاجار)

( از ۱۳۰۷ه.ق. )

در حین این ماموریت موفق گردید با بیسمارک صدراعظم آلمان مذاکراتی به عمل آورد.

رئیس

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۱۴/۰۳/۱۶ه.ش. تا ۱۳۲۲/۰۹/۰۲ه.ش. )
از دوره دهم برای چهار دوره متوالی سمت ریاست مجلس را از آن خود کرد.


حوادث مهم زندگی


تبعید به

شهر کاشان

( از ۱۲۹۷ه.ش. )
در مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ نطق های زیادی کرد و به همین مناسبت به کاشان تبعید شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام نوه

محمود اسفندیاری


محمود اسفندیاری فرزند نصرالله پسر محتشم السلطنه بود.

امیر محمد اسفندیاریدارای رابطه خانوادگی با

مجید آهی


مجید آهی خواهرزاده محتشم السلطنه بود.

میرزا ابوالقاسم آهی


محتشم السلطنه برادر همسر میرزا ابوالقاسم آهی بود.

عبدالحسین صدیق اسفندیاریمیرزا اسدالله خان یمین اسفندیاری موفق السلطنهموسی نوری اسفندیاریمحمد قلی آصف تاج بخش


آصف الحکما با فرزانه (فرح الدوله) دختر محتشم السلطنه ازدواج کرد.


میرزا حسن خان اسفندیاری محتشم السلطنه

تاریخ تولد ۱۲۴۶ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۳ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران

ملیت کشور ایران
مدفن حرم شاه عبدالعظیم حسنی در شهر ری


توضیحات بیشتر:
  • در 18 سالگی وارد وزارت امور خارجه شد و در اداره دول غیرهمجوار مشغول گردید. سال بعد با سمت نایب دوم سفارت به برلین رفت، در 1310 ه.ق لقب محتشم السلطنه گرفت.
  • در 1376 ه.ق مدیرکل وزارت امور خارجه شد و در سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا مترجم زبان آلمانی شاه شد.
  • در سال 1326ه.ق مامور کمیسیون تحدید مرزهای ایران و عثمانی شد و به ارومیه رفت. مدتی در ارومیه در اسارت مجاهدین بود. پس از فتح تهران (1328ه.ق) توسط آزادیخواهان به تهران آورده شد و به وزارت عدلیه منصوب گردید.
  • محتشم السلطنه از استبداد صغیر تا سلطنت رضاشاه در کابینه‌های سپهدار تنکابنی، صمصام السلطنه، عین الدوله، مستوفی الممالک و قوام مجموعا 18 بار به مقام وزارت رسید: هفت بار وزیر امور خارجه، چهار بار وزیر مالیه، سه بار وزیر عدلیه، دو بار وزیر داخله و دو بار وزیر فرهنگ. 
  • در 1313 ه.ش ریاست کنگره بین المللی فردوسی را به عهده گرفت و پس از تشکیل فرهنگستان زبان فارسی از اعضای پیوسته فرهنگستان بود. 
  • در 1316 ه.ش در مراسم تاجگذاری ژرژ ششم پادشاه انگلستان شرکت داشت و به دعوت هیتلر به آلمان نیز رفت. 
  • او رئیس هیات نمایندگی ایران بود که برای ازدواج محمدرضا پهلوی و فوزیه به مصر رفت. 
  • حاج محتشم‌السلطنه با نصرت خانم مهرالدوله، خواهر زکی خان خواجه نوری و نوه دختری میرزا آقاخان نوری صدراعظم پیوند زناشویی بست و از این ازدواج صاحب پنج پسر و دو دختر شد.

done in 0.077 seconds