آخرین ویرایش : May 26, 2012

عبدالصمد میرزا سالور عزالدوله

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه دارالفنون تهران


عزالدوله زبان فرانسه را نزد ژول ریشار از معلمان فرانسوی دارالفنون آموخت.


مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه قزوینمنطقه همدان


در سال 1299ه.ق حاکم همدان شد. در 1308 ه.ق برای بار سوم به حکومت همدان رسید.

منطقه زنجان

( از ۱۳۱۸ه.ق. تا ۱۳۲۰ه.ق. )


منطقه ملایر


در 1309 ه.ق از حکومت همدان عزل و به حکومت ملایر، تویسرکان نصب گردید.

رئیس

ایل قاجار


پس از بازگشت ناصرالدین شاه از سفر اولش به اروپا (۱۲۹۰ ه. ق) به مقام ایلخانی‏‌گری ایل قاجار رسید.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

علیقلی میرزا اعتضاد السلطنه


عبدالصمد میرزا همسر دختر اعتضادالسلطنه (تاجماه خانم) است.

میرزا احمد خان نصیرالدوله بدر


نصیرالدوله با دختر شاهزاده عزالدوله ازدواج کرد.


سایر موارد


شاهزاده

حکومت قاجار


شاهزاده قاجار و چهارمین پسر محمدشاه بود.

نام استادان وی

مرتبطین

حسن علی خان خویی آجودان باشی

( از ۱۲۷۱ه.ق. )
حسن علی خان پیشکار عبدالصمد میرزا، حاکم قزوین بود.


عبدالصمد میرزا سالور عزالدوله

تاریخ تولد ۱۲۴۴ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۰۸ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

• پس از اجباری شدن نام خانوادگی توسط رضا شاه، چون مادر عزالدوله از قبیلهٔ ترکمن سالور بود، او و فرزندانش نام خانوادگی «سالور» را برای خود برگزیدند.
• ناصرالدین شاه به برادرش محبتی نداشت و جز چند حکومت کوتاه بر چند شهر منصب دیگری به او واگذار نکرد. در ۱۲۷۱ به فرمان برادرش، ناصرالدین‌شاه، لقب عِزّالدوله دریافت کرد.
• در سال ۱۳۰۰ در رأس هیئتی برای تبریک تاجگذاری الکساندر سوم تزار روسیه، به آن کشور رفت و پس از بازگشت دست از کار دولتی کشید و گوشه‏‌گیری اختیار کرد.
• وی به زبانهای انگلیسی و عربی تسلط داشت.
• همسر عزالدوله، تاج‏ماه خانم دختر علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه پسر پنجاه و چهارم فتحعلی‌شاه بود. تاجماه خانوم برای او سه پسر و یک دختر آورد و در سفر حج در 1322ه.ق که وبا در مکه شایع شده بود، مبتلا شد و در همانجا دفن شد. عزالدوله چندین زن صیغه ای نیز داشت.


done in 0.0567 seconds