آخرین ویرایش : September 3, 2012

حسینقلی‌ خان صدر السلطنه

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت تجارت و فواید عامه ایران

( از ۱۳۱۰ه.ق. )
در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه مدتی وزیر فواید عامه شد.

سفیر

سفارت ایران در آمریکا (دوره قاجار)

( از ۱۸۸۸م. تا ۱۸۸۹م. )
مسائلی که صدر السلطنه در کشور آمریکا به سبب نا آشنایی با فرهنگ آن کشور به وجود آورد، از جمله قربانی کردن گوسفند در بالکن هتل، باعث شد تا به ایران احضار شود و مورد شمامت شاه قرار گیرد. 

کنسول

سفارت ایران در هندوستان (دوره قاجار)


در شروع خدمت در وزارت خارجه ابتدا سر کنسول سفارت هندوستان شد.

کنسولگری ایران در بغداد (دوره قاجار)پس از هندوستان به سمت سر کنسول در بغداد رسید.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر


سایر موارد


مرتبط با

فیلم "حاجی واشتگتن"

( از ۱۳۶۱ه.ش. )
در سال ۱۳۶۱ علی حاتمی بر پایهٔ زندگی حاج حسینقلی خان صدرالسلطنه فیلمی ساخت به نام حاجی واشنگتن. فیلم در همان سال اجازهٔ نمایش در جشنوارهٔ فجر را پیدا کرد اما بعد از آن توقیف شد و در زمان حیات علی حاتمی اجازهٔ نمایش پیدا نکرد. سرانجام در ۲۰ خرداد ۱۳۷۷ به نمایش عمومی درآمد.


تاریخ تولد ۱۲۵۷ه.ق.
تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

در آغاز کار به استخدام دفتر استیفا درآمد. سپس در وزارت خارجه به خدمت پرداخت و مدتی جنرال قنسول هندوستان و بغداد شد. عمده شهرت او به این دلیل است که اولین سفیر ایران در آمریکا بود.


done in 0.0545 seconds