آخرین ویرایش : September 8, 2012

میرزا نصرالله خان نوری اعتمادالدوله

معروف به : میرزا آقا خان نوری

مناصب و مشاغل


صدراعظم

حکومت قاجار

( از ۱۲۶۸/۰۱/۲۵ه.ق. تا ۱۲۷۵ه.ق. )
پس از عزل امیر کبیر از صدارت اعظم، میرزا نصرالله خان به این سمت منصوب شد. از وقایع مهم دوران صدارت وی جدایی افغانستان از ایران، جدایی هرات و انعقاد عهدنامه پاریس (8 رجب 1273ق) را می توان نام برد.

سرتیپ

نیروهای نظامی قاجار

( از ۱۲۵۲ه.ق. )
در دربار فتحعلی شاه سمت لشکرنویس یافت. بعدها به وزارت لشکر در 1251ق و وزارت کل عساکر نظامی و غیرنظامی در 1252ق رسید و نشان سرتیپ اول گرفت.


حوادث مهم زندگی


تبعید به

شهر کاشان


حاج میرزا آقاسی او را به دلیل ارتباط پنهانی با سفارت انگلیس از وزارت لشکر عزل و به کاشان تبعید کرد.

منطقه یزد


وی بعد از عزل از مقام صدارت به کرج و بعد به یزد تبعید شد. سپس به اصفهان، کاشان و قم انتقال یافت و در آنجا در گذشت.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا محمد خان سینکی مجد الملک


میرزا محمد خان خواهرزاده میرزا آقا خان نوری بود.

مهر علی خان شجاع الملک


آقاخان نوری عموی شجاع الملک بود.

عباسقلی خان سیف الملک


آقاخان نوری پسرعمو و شوهرخواهر سیف الملک بود.


سایر موارد


مرتبط با

معاهده پاریس 1875


در دوران صدارت آقاخان نوری این معاهده امضا شد.


تاریخ تولد ۱۲۲۲ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۸۱/۱۰/۱۲ه.ق.
محل درگذشت شهر قم
ملیت کشور ایران
مدفن شهر کربلا
در کربلا به خاک سپرده شد.

توضیحات بیشتر:
  • پدرش میرزا اسدالله لشکرنویس بود و او نیز در بیست سالگی در دربار فتحعلی شاه ابتدا سمت لشکرنویس یافت. در سال 1251ق مقام وی تا تصدی منصب وزارت لشکر (رئیس دارایی ارتش) ارتقا یافت.
  • در حلقه طرفداران مهد علیا همسر محمدشاه درآمد و رابطه مهدعلیا با میرزا به تدریج تا آنجا کشیده شد که هر چه در اندرون شاه می‌گذشت مهدعلیا به آقاخان اطلاع می‌داد و او نیز ماجرا را به اطلاع سفارت انگلیس می‌رساند. چنانچه  در اسناد وزارت خارجه انگلیس آمده، میرزا اسرار محرمانه دولتی را اعم از آنچه مربوط به امور داخلی و تصمیمات مملکتی بود و یا مذاکرات فیمابین شاه و صدراعظم و سایر سفرا را به وزیر مختار انگلیس گزارش می‌داد. صدراعظم وقت حاج میرزا آقاسی آگاه شد و دستور داد در یکی از شبها هنگام خروج از سفارت انگلیس دستگیر و با کسب اجازه از شاه به کاشان تبعید شود.
  • میرزا آقاخان به همراه برادرش تا مرگ محمدشاه در کاشان در تبعید بود و بعد به کمک ملک جهان خانم (مهدعلیا) به تهران آمد. اما میرزا تقی خان امیرکبیر فرمان بازگشت وی را به کاشان داد. ولی میرزا آقاخان به سفارت انگلیس در قلهک پناه برد و تبعه انگلیس شد و در تهران ماند. چندی بعد امیرکبیر برای پیشگیری از تحریکات درباریان به ویژه مهدعلیا او را با عنوان وزیر لشکر و با لقب اعتمادالدوله (1265ه.ق) به معاونت خود برگزید. اما از دسیسه های او غافل ماند که موجب عزل و قتلش شد.
  • با حمایت مهد علیا به صدراعظمی رسید. در دوران صدارتش حکم تبعید حسین بها (پسر دوستش میرزا عباس نوری) به عتبات را لغو و از او در تهران میزبانی کرد اما واقعه تیراندازی به ناصرالدین شاه توسط بابی ها باعث اعدام و تعقیب بابیان و تبعید دوباره بها شد.
  • پس از هفت سال صدراعظمی در 1275ق از صدارت عزل شد و مدت شش سال در تبعید (یزد، اصفهان، قم) به سر برد و عاقبت در 1281 ه.ق در سن پنجاه و نه سالگی در قم وفات کرد. جنازه اش را به کربلا بردند و در مسجد شیخ العراقین دفن نمودند.

done in 0.0691 seconds