آخرین ویرایش : May 22, 2012

حاج میرزا محمد حسین قریب

معروف به : شمس العلمای گرکانی

مناصب و مشاغل


مدرس


آثار


نویسنده

کتاب " ابداع البدیع "کتاب "قطوف الربیع فی صنوف البدیع"


شمس‌العلما کتاب قطوف الربیع فی صنوف البدیع را در سال ۱۳۲۷ قمری برای مدرسه سیاسی، در علم بدیع، نوشته‌بود و آن را تدریس می‌کرد. آن‌چنان که در مقدمه کتاب نوشته‌ شده است، این کتاب خلاصه‌ای از کتاب مفصل او در علم بدیع، یعنی ابدع البدایع است. در کتاب حاضر هشتاد صنعت بدیعی همراه با شواهد و مثال‌های فارسی و عربی، به‌صورت نظم و نثر، شرح داده شده‌است.


سایر موارد


نام استادان وی

مرتبطین

سر سلطان محمدشاه آقاخان سوم


سلطان محمد شاه، فارسی و عربی و علوم اسلامی را نزد معلمین مسلمان و ایرانی چون شمس العلمای گرکانی آموخت.


تاریخ تولد ۱۲۲۲ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۰۵ه.ش.
محل تولد شهر گرگان
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه
مدفن گورستان ابن بابویه شهر ری

توضیحات بیشتر:

• پدرش حاج میرزا علی‌رضا از بازرگانان معروف دیار خود بود و در قم زندگی می‌کرد.

• او پس از تحصیلات مقدماتی علوم در زادگاهش، برای تکمیل تحصیلات رهسپار قم شد و در آن شهر به تحصیل فقه و اصول و تفسیر و حدیث پرداخت. پس از آن شرکت در مجالس درس مرحوم میرزای شیرازی و حاج میرزا حسین و حاج میرزا خلیل به عتبات عالیات رفت و سه سال در آنجا به تحصیل و تکمیل علوم فقه و اصول پرداخت.
• مدتی بعد به ایران بازگشت و نزد میرزا علی‌محمد صفا، خطاط مشهور به‏ تمرین خط پرداخت.
• در سال ۱۲۶۶ خورشیدی، به خواهش آقاخان سوم، نواده آقاخان محلّاتی رئیس فرقه‏ اسماعیلی، که خواستار اعزام استاد و ادیبی ایرانی شده‌ بود و به خواهش عضدالدوله‏ شاهزاده‏ قاجار، به هندوستان رفت و به مدت نه سال در آنجا زندگی کرد و سپس از راه ترکستان‏ به قفقاز و از آنجا به استانبول و پس از آن به مکه رفت و بر اثر این سفرهای دور و دراز و همزبانی و همنشینی‏ با بزرگان کشورهای گوناگون، زبانهای‏ عربی، انگلیسی و فرانسوی را آموخت و با فرهنگ دیگر کشورها آشنا شد. به طوری که وقتی در سال ۱۲۷۵ خورشیدی به ایران بازگشت، بر موضوع درس خود مسلط و با روش‌های جدید آموزش آشنا بود.
• در ایران به ریاست مدرسه علمیه، تدریس در مدرسه علوم سیاسی و دارالفنون، ریاست مدرسه متوسطه پهلوی (قاجاریه سابق)، مستشاری دیوان عالی تمیز، و تأسیس مدرسه نظام پرداخت. از دیگر خدمات فرهنگی او در این‏ سال‏ها تاسیس مدرسه‏ای رایگان به کمک‏ مرتضی‌قلی صنیع‌الدوله بود.
• شمس‌العلما همچنین سال‌های متمادی ممتحن رسمی ادبیّت و عربیّت در وزارت عدلیه و وزارت معارف بود و چند دوره نیز عضویت شورای عالی وزارت معارف را بر عهده داشت، ولی هیچ‌گاه درس و کلاس را رها نکرد. او خطی خوش داشت، شعر می‌گفت و کتاب می‌نوشت.

 


done in 0.0473 seconds