آخرین ویرایش : May 29, 2012

حسن علی شاه آقاخان اول

مناصب و مشاغل


رهبر

حاکم

منطقه کرمان


در عهد محمدشاه قاجار به حکومت کرمان رسید. در سال 1255ق چون محمدشاه به وی مظنون شد، مدتی در ارگ بم متحصن شد. محمدشاه این حرکت او را بر ضد خود تلقی کرد، به همین جهت سهراب خان را جهت سرکوبی او به کرمان فرستاد. چندی بعد آقاخان به شفاعت فریدون میرزا فرمانفرما، حاکم فارس، از قلعه بیرون و به تهران آمد و مورد عفو شاه قرار گرفت و به حکومت محلات منصوب شد. اما در سال 1275ق به تحریک انگلیسی ها عزم تسخیر کرمان کرد و با علی خان لاری و فضلعلی خان، بیگلربیگی کرمان، جنگید. ولی عاقبت از آنان شکست خورد و به سیستان رفت.

منطقه محلات

( تا ۱۲۷۵ه.ق. )
آقاخان بعد از اینکه مورد عفو محمدشاه قاجار قرار گرفت، به حکومت محلات منصوب شد.


آثار


نویسنده

کتاب " عبرت افزا "


در شرح احوالات خود به رشته نگارش درآورده است.


روابط خانوادگی


نام پسر

علی شاه آقاخان دوم


حسن علی شاه پدر علی شاه است.

دارای رابطه خانوادگی با

فتحعلی شاه قاجار


آقاخان داماد فتحعلی شاه است.


تاریخ درگذشت ۱۲۹۸ه.ق.
محل درگذشت شهر بمبئی
در بمبئی درگذشت و در باغ حسن آباد محله مذکائون بمبئی به خاک سپرده شد.
ملیت کشور انگلستان
آقاخان پس از شکست از فضلعلی خان به سیستان و قندهار در 17 ذیقعده 1258ق و سپس هندوستان رفت و به تابعیت دولت انگلستان درآمد.
کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • نخستین بار فتح‌علی شاه قاجار به وی که چهل و ششمین امام اسماعیلیه بود لفب آقاخان را داد و پس از او جانشینانش از این عنوان برخوردارند.

done in 0.0561 seconds