آخرین ویرایش : June 4, 2012

سید عبدالوهاب صالح

تحصیلات


محل تحصیل

شهر نجف

( از ۱۳۱۰ه.ق. تا ۱۳۲۲ه.ق. )

مقدمات علوم دینی را در زادگاهش و نیز در رشت نزد حاج میرزا علی مجتهد رشتی فراگرفت. سپس برای ادامه تحصیل در سال ۱۳۱۰ ه.ق به نجف اشرف رفت و نزد آخوند ملا محمدکاظم خراسانی و ملا علی نهاوندی و ملا علی شربیانی بهره‌های علمی فرا گرفت و پس از ۱۲ سال در اواخر سال 1322 ه . ق به رشت مراجعت نمود.


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس موسسان ایران

( از ۱۳۰۴ه.ش. )

منتخب دوره اول مجلس موسسان.

عضو

هیات اتحاد اسلام در ایرانوقتی که میرزا کوچک خان در جنگل قیام کرد و به پیروزی هایی دست یافت و علناً و رسماً سازمانی به نام «هیئت اتحاد اسلام» در کسما تاسیس کرد، آقای صالح در آن هیئت با عنوان ریاست به کار پرداخت. پس از پایان کار جنگل، کماکان در رشت به امور اجتماعی مشغول بود و مرجعیت داشت.


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

انقلاب مشروطه ایراناز فعالان این جنبش در گیلان بود.

مهاجرت به

کشور عراقدر استبداد صغیر و قیام محمد علی شاه بر ضد مشروطه که منجر به توپ بستن مجلس و دستگیری آزادیخواهان شد ، سید عبدالوهاب به فرمان پادشاه، نفی بلد و به مشهد اعزام گردید . بعد از مدت سه ماه پادرمیانی عده ای از اعاظم اجازه بازگشت یافت به این شرط که مقیم رشت نشود. لاجرم به ضیابر زادگاه خود عزیمت کرد. بعد از قیام مشروطه طلبان رشت و قتل آقا بالاخان سردار افخم حاکم مستبد گیلان و تشکیل مجدد انجمن ایالتی، آقا سید الوهاب صالح به رشت منفصل و قوای روس در شهرهای تبریز، رشت و انزلی به تعرض مسلحانه پرداختند، بسیاری از آزادیخواهان دستگیر و برخی از آنها بر اثر محاکمات قلابی در رشت و انزلی از طرف نکراسف کنسول وقت روس در رشت به دار آویخته شدند. در این جریان آقا سید عبدالوهاب صالح و جمعی از سران را مغلولاً به بادکوبه فرستاده و در شهر گرداندند که پس از پایان ماجرا و رهایی از زندان، آقای صالح و فرزند ارشدش سید صالح صالح (ایشان از دانشمندان گیلان و رییس یکی از شعب دیوان کشور بودن) از راه بادکوبه عازم استانبول شدند و از آنجا از طریق حلب و بغداد راهی عتبات عالیات گردیدند. سه سال پس از این ماجرا؛ یعنی در ایامی که جنگ بین الملل اول آغاز شد، آقا سید عبدالوهاب خود را به رشت رسانید.


تاریخ تولد ۱۲۹۴ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۷/۰۵/۱۵ه.ش.
محل تولد شهرستان صومعه سرا
در ضیابر صومعه سرا متولد شد.
منطقه گیلان
ضیابر در منطقه گیلان
محل درگذشت شهر رشت
روز دوشنبه 15 مرداد 1317 هـ . ش زندگی را بدرود گفت و در گورستان «مدیریه» رشت در مقبره خانوادگی آقا سید شرف الدین فرزند سید عبدالله ( شاه شرف یا شرف شاه) به خاک سپرده شد.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • سید عبدالوهاب صالح ضیابری فرزند حجه الاسلام آقا سید صالح ضیابری بود.
  • او پس از گذراندن دوازده سال فقه در دین در اواخر سال 1322 ه . ق از نجف به رشت مراجعت نمود و پس از ورود به رشت به تدریس فقه و اصول پرداخت. از شاگردان مشهورش شیخ علی ناصرانی و شیخ یونس ( میرزا کوچک خان جنگلی) و سید رضی رودباری بودند.
  • در استبداد صغیر و قیام محمد علی شاه بر ضد مشروطه که منجر به توپ بستن مجلس و دستگیری آزادیخواهان شد، سید عبدالوهاب به فرمان پادشاه، نفی بلد و به مشهد اعزام گردید. بعد از مدت سه ماه پادرمیانی عده ای از اعاظم اجازه بازگشت یافت به این شرط که مقیم رشت نشود. لاجرم به ضیابر زادگاه خود عزیمت کرد. بعد از قیام مشروطه طلبان رشت و قتل آقا بالاخان سردار افخم حاکم مستبد گیلان و تشکیل مجدد انجمن ایالتی، آقا سید الوهاب صالح به رشت منفصل و قوای روس در شهرهای تبریز، رشت و انزلی به تعرض مسلحانه پرداختند، بسیاری از آزادیخواهان دستگیر و برخی از آنها بر اثر محاکمات قلابی در رشت و انزلی از طرف نکراسف کنسول وقت روس در رشت به دار آویخته شدند. در این جریان آقا سید عبدالوهاب صالح و جمعی از سران را مغلولاً به بادکوبه فرستاده و در شهر گرداندند که پس از پایان ماجرا و رهایی از زندان، آقای صالح و فرزند ارشدش سید صالح صالح (ایشان از دانشمندان گیلان و رییس یکی از شعب دیوان کشور بودن) از راه بادکوبه عازم استانبول شدند و از آنجا از طریق حلب و بغداد راهی عتبات عالیات گردیدند. سه سال پس از این ماجرا؛ یعنی در ایامی که جنگ بین الملل اول آغاز شد ، آقا سید عبدالوهاب خود را به رشت رسانید.

done in 0.0614 seconds