آخرین ویرایش : May 18, 2012

عزالدین عبدالله حسین دوله

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق

( تا ۱۹۸۰م. )
لیسانس حقوق و سیاست .

دانشگاه الدول العربیه در قاهره


فوق لیسانس حقوق بین الملل .
دکتری در آکادمی مطالعات و پژوهش های عربی .


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت کشاورزی عراق

( از ۲۰۱۰م. )

نماینده

مجلس ملی عراق

( از ۱۹۹۶م. تا ۲۰۰۰م. )

مجلس نمایندگان عراق

( از ۲۰۰۶م. )
از لیست جبهه ائتلاف .
نایب رئیس گروه پارلمانی جبهه ائتلاف عراقی .
عضو کمیته قانون اساسی نمایندگان عراقی .

عضو

کمیته تدوین قانون اساسی عراق

( ۲۰۰۵م. )
عضو کمیته تهیه پیش نویس قانون اساسی دائم نماینده عرب اهل سنت .


تاریخ تولد ۱۹۵۷م.
محل تولد استان نینوا ( موصل )
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

رئیس سندیکای نینوا 2003.

نایب رئیس اتحادیه سندیکاهای کارگری در نینوا 2004.


done in 0.059 seconds