آخرین ویرایش : May 28, 2012

حاج میرزا مهدی کلانتر

معروف به : حاجی کلانتر

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه دارالفنون تبریز


در این مدرسه پس از فراگرفتن فنون نظامی و زبان های فارسی، عربی، روسی و فرانسه وارد خدمات دولتی شد.


مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه قراچه داغ

( از ۱۳۱۵ه.ق. تا ۱۳۲۰ه.ق. )

منطقه گیلان

( از ۱۳۲۴ه.ق. تا ۱۳۲۶ه.ق. )

منطقه قزوین

( از ۱۳۲۰ه.ق. تا ۱۳۲۴ه.ق. )
در دوران حکمرانی در قزوین، مدرسه امید و مدرسه سعادت را تاسیس کرد.

شهر تهران

( از ۱۳۲۶/۰۳ه.ق. تا ۱۳۲۶/۰۵/۰۴ه.ق. )

منطقه زنجان

( از ۱۳۲۸ه.ق. )
در زنجان به تاسیس انجمن معارف و مدرسه محمدیه همت گماشت.

منطقه گیلان

( از ۱۳۳۰ه.ق. )
او در دوره سوم حکومت گیلان، پس از قیام جنگلی ها به عنوان مرخصی به تهران آمد و دیگر به آنجا بازنگشت.


روابط خانوادگی


نام پسر

میرزا صالح خان باغ میشه ای آصف الدوله


میرزا علینقی پدر میرزا صالح خان است.


تاریخ تولد ۱۲۷۰ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۴۸ه.ق.
محل درگذشت شهر تهران
او در دوره سوم حکومت گیلان، پس از قیام جنگلی به عنوان مرخصی به تهران آمد و دیگر بازنگشت و در سال 1348ق در تهران درگذشت.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • در سال 1300ق به سمت آجودان مخصوص مظفرالدین میرزا - ولیعهد - رسید. در سال 1310ق ملقب به معتمد دیوان شد. سپس سمت ریاست تجار و بلدیه و فرماندهی سواره نظام نظمیه در 1313ق، بیگلربیگی تبریز 1314ق. کسب لقب سالار اکرم در 1315ق، و لقب آصف الدوله در سال 1327ق شد. از آن پس مشاغلی چون سرپرستی خالصجات ایلات خوار و ورامین و ساوه و زرند و دماوند 1328ق داشت.

done in 0.0597 seconds