آخرین ویرایش : July 29, 2012

کامران میرزا نایب السلطنه

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت جنگ ایران (دوره قاجار)

( از ۱۲۹۷ه.ق. تا ۱۳۱۳ه.ق. )

سه بار به وزارت جنگ منصوب شد. کامران میرزا از قدرتش به عنوان وزیر جنگ برای کسب مداخل و رقابت با صدراعظم استفاده می کرد.

حاکم

شهر تهران

( از ۱۲۵۳ه.ش. تا ۱۲۵۴ه.ش. )


روابط خانوادگی


نام پدر

ناصر الدین شاه قاجار


کامران میرزا فرزند سوم ناصرالدین شاه بود.

نام دختر

نام مادر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام نوه

محمد حسن میرزا قاجار


پدر بزرگ مادری.

دارای رابطه خانوادگی با

محمدولی خان آصف السلطنه


محمدولی خان داماد کامران میرزاست.

ابوالفتح میرزا مویدالدوله

( از ۱۲۸۶ه.ق. )
در 1286ق كامران ميرزا، خواهر ابوالفتح میرزا را به زني گرفت.

محمد ابراهیم خان وزیرنظام


ابراهیم خان وزیرنظام دایی کامران میرزا بود.

سلطان مراد میرزا حسام السلطنه


کامران میرزا با سرورالدوله دختر حسام السلطنه (عموی پدرش) ازدواج کرد.

محمد علی شاه قاجار


محمدعلی شاه با دخترعمویش کامران میرزا ازدواج کرد.


سایر موارد


شاهزاده


کامران میرزا نایب السلطنه

تاریخ تولد ۱۲۷۲ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۰۷ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

مادر کامران میرزا، منیرالسلطنه دختر معمارباشی دربار بود. با اینکه مورد علاقه پدرش بود، ولی به سبب زاده شدن از مادری غیر قاجار به ولیعهدی نرسید. [نام محله منیریه از نام منیرالسلطنه مادر کامران میرزا گرفته شده است.] در ۱۲۴۶ش و پیش از سفر ناصرالدین شاه به خراسان ملقب به نایب السلطنه شد و در سال۱۲۶۵ ش عنوان امیر کبیر، بالاترین عنوان نظامی قاجار را دریافت کرد. در سالهای حکومت پدرش ناصرالدین شاه رقیب اصلی امین السلطان صدراعظم بود و در تصاحب مقامات دولتی با او رقابت می کرد.

کامران میرزا در 16 سالگی و در شعبان 1288 قمری با سرورالدوله، دختر حسام السّلطنه ازدواج کرد. ایندو صاحب سه دختر و یک پسر شدند. از آن میان دوتن، معصومه و قمرالملوک، در سنین جوانی درگذشتند. دختر سوم ملکه جهان بود که با محمدعلی شاه ازدواج کرد. کامران میرزا و سرورالدوله فرزند پسری داشتند بنام فتحعلی میرزا، که بسیار مورد توجه پدر و مادرش بود. فتحعلی میرزا در سن پنج سالگی درگذشت. کامران میرزا به امید یافتن فرزند پسر، همسران دیگر گرفت که از آنان صاحب نه دختر و ده پسر شد. نوادگان او، نام خانوادگی کامرانی بر خود گذاشتند.


done in 0.0665 seconds