آخرین ویرایش : May 20, 2012

آغا محمد خان قاجار

مناصب و مشاغل


بنیان گذار

حکومت قاجار


آقامحمدخان با مرگ کریم خان زند در 1193 ه.ق از شیراز گریخت و در ورامین مدعی سلطنت بر ایران گشت. سپس به ساری و استرآباد رفت و با کمک سران اشاقه‌باش، براندازی زندیه و رسیدن به قدرت را طراحی نمود و ولایات گرگان و مازندران و گیلان را تحت حکمرانی خویش قرار داد. وی در این زمان برای مطیع کردن برادران خود به جنگ با آنان پرداخت و حتی یکبار اسیر شد ولی نجات یافت و به ساری آمد.پس از تسخیر شمال ایران بر آذربایجان و کرمانشاهان نیز دست یافت. حکومت زندیه در جنگ و ستیز میان شاهزادگان زند قرار گرفت ولی سرانجام لطفعلی خان زند با همیاری حاج ابراهیم خان کلانتر شیرازی بر تخت سلطنت نشست. آقا محمد خان از آن زمان به مدت شش سال با لطفعلی خان زند - که جوان بود و شجاع - به جنگ و تعقیب و گریز پرداخت. مهم‌ترین این نبردها، جنگ باباخان برادرزاده آقا محمد خان در سمیرم و محاصره شیراز است. سرانجام آغا محمد خان با خیانت حاج ابراهیم خان کلانتر در 1208 ه. ق. وارد شیراز شد. با ورود آغا محمد خان به شیراز، لطفعلی خان به کرمان گریخت.
اقامحمد خان با لشکری مجهز به کرمان حمله برد و با شکست لطفعلی خان کرمان را تسخیرکرد و به کشتار و قتل‌عام مردم آن دیار پرداخت. بسیاری از مردم را کور کرد و عده زیادی را به طرز فجیعی به قتل رساند. گفته‌اند او دستور داد تپه‌ای از چشمان مردم بسازند. لطفعلی خان نیز که به بم گریخته بود توسط حاکم آنجا دستگیر و تسلیم آقا محمد خان شد. به دستور وی ابتدا لطفعلی خان را کور کرده و سپس به طرز فجیعی به قتل رساندند. بدین سان سلسله زندیه به نقطه پایان خود رسید.

پادشاه

حکومت قاجار

( از ۱۲۰۹ه.ق. تا ۱۲۱۱/۱۲/۱۷ه.ق. )
آقا محمدخان بعد از شکست لطفعلی خان زند، تهران را دارالخلافه خود قرار داد و برای منکوب کردن حاکم گرجستان که تحت حمایت روسها قرار گرفته بود، به تفلیس لشگر کشید و شهر تفلیس را غارت کرد. او با پانزده هزار دختر و پسر جوان را به عنوان برده با خود به ایران آورد.
آنگاه به خراسان رفت و شاهرخ نوهٔ نادرشاه افشار را که کور و پیر بود به همراه همه درباریانش به انتقام کشتن فتحعلی خان به قتل رسانید. خان قاجار برای افشای محل جواهراتی که نادر از هند آورده بود شاهرخ را به حدی شکنجه کرد که وی در زیر شکنجه‌ها جان سپرد. سپس مرو را آزاد و ازبکان را وادار به عقب نشینی نمود. او بخارا را تحت‌الحمایه دولت ایران قرار داد و شهر بلخ را از حاکم کابل خرید.
سپس به دلیل پیشروی نیروهای روسیه در منطقه قره باغ مجددا به قفقاز لشگر کشید.از ارس گذشت و قلعه شوشی را فتح کرد اما در آنجا به تاریخ 17 ذیحجه سال 1211ق به دست غلامان خود به قتل رسید.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

فتحعلی شاه قاجار


آغا محمدخان عموی فتحعلی شاه ــ
فتحعلی شاه فرزند حسینقلی خان جهانسوز برادر جوانتر آغامحمدخان قاجار بود. فتحعلی شاه پس از کشته شدن عمویش آغامحمدخان به پادشاهی رسید. زیرا آغا محمد خان فرزندی نداشت.

حسینقلی خان قاجار


آغا محمد خان قاجار عمو و شوهر مادر حسینقلی خان قاجار بود.


آغا محمد خان قاجار

تاریخ تولد ۱۱۵۵/۰۱/۲۷ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۱۱/۱۲/۲۱ه.ق.
محل تولد منطقه استرآباد
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • آغا محمد خان تیراندازی، سوارکاری و خواندن و نوشتن و حفظ کردن قرآن را نزد مادرش جیران خانم -که از بهترین تیر اندازان بود- فراگرفت. او در سیزده سالگی جزو بهترین تیراندازان قشون محمدحسن خان و فرمانده طلایه‌دار قشون پدرش گردید. محمدحسن خان مدعی سلطنت شد و به جنگ با کریم خان زند پرداخت.
  • آغا محمد خان پس از مرگ پدرش، با همیاری برادرش حسینقلی خان به جنگ‌های پارتیزانی دست زدند تا آن که خراج آن سال استرآباد توسط آغا محمد خان مورد سرقت قرار گرفت. همین امر سبب جنگ میان فرستادگان کریمخان زند و او شد که در نهایت دستگیر و همراه برادرش به به شیراز برده شد.
  • با شورش برادرش حسینقلی خان در دامغان در سال 1182 ه.ق، زندگیش به عنوان گروگان تهدید می شد اما نجات یافت. آغا محمد خان پس از مرگ کریم خان فرار کرد و مدعی سلطنت شد و پس از پانزده سال جنگ و زد و خورد با سایر مدعیان، سلسله پادشاهی قاجاریه را بنا نهاد.

done in 0.0566 seconds