آخرین ویرایش : May 13, 2012

سارا المهندی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قطر (QU)

( تا ۱۹۹۴م. )
کارشناسی زبان انگلیسی

دانشگاه وارویک انگلستان

( تا ۲۰۰۰م. )
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

مرکز مطالعات شرقی و افریقایی دانشگاه لندن (SOAS)

( تا ۲۰۰۷م. )
دکترای مترجمی انگلیسی


مناصب و مشاغل


مدرس

مراکز آموزشی

( از ۱۹۹۵م. تا ۱۹۹۹م. )
معلم زبان انگلیسی

دانشگاه قطر (QU)

( از ۲۰۰۲م. )
استاد زبان انگلیسی

کارمند

دیوان امیری در قطر

( از ۲۰۰۱م. تا ۲۰۰۲م. )
رئیس بخش ترجمه دیوان امیری


تاریخ تولد ۱۹۷۲/۱۰/۱۹م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله بنی قحطان
پیرو مذهب سنی
رایانامه s.almohannadi@qu.edu.qa

done in 0.0241 seconds