آخرین ویرایش : May 12, 2012

ابراهیم الانصاری

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قطر (QU)

( تا ۱۹۸۴م. )
کارشناسی شیمی فیزیک

دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (USC) در آمریکا

( از ۱۹۸۸م. تا ۱۹۹۱م. )
کارشناسی ارشد شیمی فیزیک 1988، دکترای شیمی فیزیک 1991.
رساله دکترا: Photophysical Studies on a series of n-(2,5-Dimethoxyphenyl) arenes & trans-(p-N,N-dialkyl aminobenenylidene)...


مناصب و مشاغل


مدرس

دانشگاه قطر (QU)

( از ۱۹۹۱م. )
استادیار شیمی 1991-1998، دانشیار شیمی 1998 تا کنون

کارمند

دانشگاه قطر (QU)

( از ۱۹۹۲م. تا ۲۰۰۴م. )
عضو کمیته امور دانشجویی دانشکده علوم دانشگاه قطر 1992-1995، عضو کمیته تحقیقات علمی دانشکده علوم دانشگاه قطر 1993-2004


تاریخ تولد ۱۹۶۰/۰۸/۲۲م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر دوحه
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله بنی قحطان
رایانامه iaalansari@qatar.net.qa

توضیحات بیشتر:
  • متاهل و دارای 3 پسر و یک دختر است.
  • به ادبیات و شعر علاقمند است.

done in 0.0597 seconds