آخرین ویرایش : May 12, 2012

ابراهیم صالح النعیمی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قطر (QU)

( تا ۱۹۷۷م. )
کارشناسی شیمی

دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (USC) در آمریکا

( از ۱۹۸۱م. تا ۱۹۸۳م. )
کارشناسی ارشد شیمی 1981.
دکترای شیمی 1983.


مناصب و مشاغل


رئیس

دانشگاه قطر (QU)

( از ۱۹۹۴م. تا ۱۹۹۹م. )
رئیس دانشکده علوم دانشگاه قطر 1992-1994، نایب رئیس دانشکده علوم دانشگاه قطر 1988-1992، دانشگاه قطر 1994-1999

دانشگاه سی اچ ان شعبه قطر

( از ۲۰۰۰م. تا ۲۰۰۵م. )

مدرس

دانشگاه قطر (QU)

( از ۱۹۹۵م. )
استادیار شیمی در دانشگاه قطر 1988-1995، استاد شیمی در دانشگاه قطر 1995 تا کنون


ابراهیم صالح النعیمی

تاریخ تولد ۱۹۵۶/۱۱/۰۲م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد کشور قطر
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله عدنانیه
رایانامه i.s.alnaimi@qu.edu.qa

توضیحات بیشتر:

در انجمن های شیمی، در مناطق مختلف جهان عضویت دارد.


done in 0.0538 seconds