آخرین ویرایش : May 11, 2012

فرج الله آصف

معروف به : سردار معظم کردستانی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۲۹۳ه.ش. تا ۱۲۹۴ه.ش. )

نماینده مردم سنندج در دوره سوم مجلس شورای ملی. مجلس سوم پس از یک وقفه سه ساله، در 14 آذر 1293 شروع و کمتر از یک سال بعد در 21 آبان 1294 به کار خود خاتمه داد.

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۰/۰۴ه.ش. تا ۱۳۲۸/۰۵ه.ش. )

نماینده مردم سنندج در ادوار چهارم تا پانزدهم مجلس شورای ملی. مجلس چهارم حدود 6 سال پس از پایان مجلس سوم یعنی در اول تیر 1300 شکل گرفت و در 30 خرداد 1302 به کار خود خاتمه داد. در دوره پنجم آصف از جمله نمایندگانی بود که در 9 آبان 1304 ه.ش به ماده واحده خلع قاجاریه از سلطنت و واگذاری حکومت موقت به رضاخان رأی مثبت داد. او از نمایندگانی است که طولانی‌ترین دوره نمایندگی مجلس‌ شورای ‌ملی را داشته‌اند با این حال هیچ‌وقت در مجلس نطقی نکرد و همیشه جزو اکثریت مجلس بود.

مجلس موسسان ایران

( ۱۳۰۴ه.ش. )
فرج‌الله آصف نیز از اعضای این مجلس بود. وی کوشید تا به عضویت هیئت رئیسه آن انتخاب شود، ولی بیش از یک رأی نیاورد و ناموفق ماند. در آن سال، مجلس مؤسسان، سلطنت ایران را به رضاخان انتقال داد. آصف نیز از جمله نمایندگانی بود که رأی به سلطنت پهلوی داد.

عضو

مجلس سنای ایران

( از ۱۳۲۸/۱۱/۲۰ه.ش. تا ۱۳۳۳ه.ش. )

نماینده کرمانشاه در اولین و دومین دوره مجلس سنا.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر


فرج الله آصف

تاریخ تولد ۱۲۶۰ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۳ه.ش.
محل تولد منطقه سنندج
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • میرزا فرج‌الله آصف، تحصیلات مقدماتی خود را نزد حاج شیخ‌ عبدالمجید متخلص به عرفان به پایان برد. سپس به نظامی‌گری روی آورد و مدتی فرماندهی قشون ظفر کردستان را عهده‌دار بود.
  • در 1293ش. پس از بازگشایی مجلس شورای ملی، به نمایندگی از کردستان به سومین دوره این مجلس راه یافت. در این دوره چون عبدالحسین‌ خان تیمورتاش نیز لقب سردار معظم داشت، آصف به سردار معظم کردستانی و تیمورتاش به سردار معظم خراسانی مشهور شدند. آصف در نخستین تجربه وکالت مجلس خود، در گروه نمایندگان بی‌طرف مجلس قرار داشت. پس از آن یازده دوره به نمایندگی مجلس ‌شورای ‌ملی انتخاب شد. او از نمایندگانی است که طولانی‌ترین دوره نمایندگی مجلس‌ شورای ‌ملی را داشته‌اند.
  • فرج‌الله آصف در 21 دی 1333ه.ش، در سن 73 سالگی بر اثر عارضه قلبی درگذشت. وی یکی از ثروتمندان درجه اول ایران محسوب می‌شد. پس از مرگش املاک وسیع او بین ورثه تقسیم شد و با اصلاحات ارضی و تقسیمات دیگر تدریجاً از بین رفت.

done in 0.0822 seconds