آخرین ویرایش : November 29, 2011

تارا تحسین یاسین اسعدی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق

( تا ۲۰۰۲م. )
فوق لیسانس زبان و ادبیات کردی

دانشگاه صلاح الدین در اربیل(سلیمانیه سابق)

( تا ۱۹۸۱م. )
لیسانس زبان و ادبیات کردی

دانشگاه صلاح الدین در اربیل(سلیمانیه سابق)

( تا ۲۰۰۴م. )
فوق لیسانس روزنامه نگاری


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره سوم.
عضو ائتلاف لیست کردستانی برای دوره سوم انتخابات پارلمان کردستان.
معاون کمیسیون امور اجتماعی در پارلمان سوم.
عضو کمیسیون حقوق بشر در پارلمان سوم کردستان.


گرایشات


عضو


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۵۹م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • فعال حقوق زنان.
  • با پروژه ماکروسافت در مورد زنان و تکنولوژی در عراق همکاری داشته است.
  • دوره زبان انگلیسی را در وزارت علوم کردستان و همچنین چندین دوره و گروه مربوط به جوانان را نیز در وزارت علوم عالی ایجاد کرده و یا در آن نقش داشته است.

done in 0.0588 seconds