آخرین ویرایش : May 6, 2012

هاله سلطان سیف العیسی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قطر (QU)

( تا ۱۹۸۲م. )
کارشناس شیمی فیزیک

دانشگاه نیویورک (NYU)

( تا ۱۹۸۵م. )
کارشناسی ارشد شیمی

دانشگاه ردینگ انگلستان

( تا ۱۹۹۰م. )
دکترای شیمی آلی


مناصب و مشاغل


مدرس

دانشگاه قطر (QU)


استاد شیمی.
رئیس گروه شیمی در دانشگاه قطر 2004-2001.
رئیس واحد تبادلات فرهنگی دانشگاه قطر 2005-2001.

دانشگاه کارلسروهه آلمان (KIT)


استاد مهمان

دانشگاه نانت فرانسه


استاد مهمان

کارمند


آثار


نویسنده


مدال ها و جوایز


دریافت کننده


هاله سلطان سیف العیسی

ملیت کشور قطر
قومیت عرب
رایانامه haleasa@qu.edu.qa

توضیحات بیشتر:

نمایندگی قطر را در کنفرانس های علمی بین المللی مختلفی بر عهده داشته است.


done in 0.0574 seconds