آخرین ویرایش : May 6, 2012

ابراهیم محمد ابراهیم

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه عین الشمس قاهره

( تا ۱۹۸۸م. )
دکترای تاریخ معاصر


مناصب و مشاغل


موسس

رئیس

مرکز اسناد و مطالعات انسانی دانشگاه قطر (مرکز الوثاثق والدراسات الانسانیة)

( از ۲۰۰۱م. تا ۲۰۰۳م. )
مدیر و سردبیر نشریه مرکز اسناد و مطالعات انسانی دانشگاه قطر.

عضو

مدرس

دانشگاه قطر (QU)


استاد تاریخ و رئیش گروه علوم انسانی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قطر 2004.


آثار


نویسنده


مدال ها و جوایز


دریافت کننده


ابراهیم محمد ابراهیم

تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد کشور قطر
ملیت کشور قطر
قومیت عرب

توضیحات بیشتر:

کارشناس مرکز آرشیو مجلس ملی اسپانیا است.


done in 0.0571 seconds