آخرین ویرایش : May 6, 2012

شیخه عبدالله حمد العطیه

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قطر (QU)

( تا ۱۹۸۲م. )
کارشناسی مطالعات اسلامی .
رساله کارشناسی ارشد: أربعمائة حدیث من الجزء الأول من (الجامع الکبیر) لجلال الدین السیوطی، تحقیقاً وتقویماً وتخریجاً وبیاناً ...

دانشگاه الازهر مصر (جامعه الازهر الشریف)

( از ۱۹۹۱م. تا ۱۹۹۶م. )
کارشناسی ارشد علوم حدیث 1991.
دکترای علوم حدیث 1996.
رساله دکترا: ثمانمائة حدیث من الجزء الأول من الجامع الکبیر للسیوطی، تحقیقاً وتخریجاً وتقویماً وبیاناً للغریب من مفرداتها ...


مناصب و مشاغل


عضو

مدرس

دانشگاه قطر (QU)


استادیار دانشکده مطالعات اسلامی


آثار


نویسنده


مدال ها و جوایز


دریافت کننده


ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله المنانعه
پیرو مذهب سنی
رایانامه shalattyah@qu.edu.qa

توضیحات بیشتر:
  • مدخل نویس کتاب «لموسوعة أعلام الشریعة فی دولة قطر»
  • سردبیر نشریه دانشکده شریعت و مطالعات اسلامی دانشگاه قطر
  • رئیس کمیته ورزش دانشکده شریعت و مطالعات اسلامی دانشگاه قطر
  • عضو کمیته راهبردی دانشکده شریعت و مطالعات اسلامی دانشگاه قطر
  • وی در سال‌های 2007 و 2008 به عنوان استاد برگزیده در دانشگاه قطر انتخاب شده است.

done in 0.0596 seconds