آخرین ویرایش : May 6, 2012

درید الخفاجی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی

( تا ۱۹۸۶م. )
آغاز تحصیل موسیقی در دبیرستان شامله .

دانشگاه بغداد عراق

( تا ۲۰۰۰م. )
شروع تحصیلات دانشگاهی در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه بغداد 1993.
کسب فوق لیسانس از دانشگاه بغداد 2000.
وی از جمله شاگردان سالم عبدالکریم ، علی الامام ، معتز بیاتی ، و غانم حداد است .


مناصب و مشاغل


رئیس

مدرس

مدرسه عالی مطالعات موسیقی بغداد


مدرس مدرسه عالی مطالعات موسیقی و مدرسه موسیقی و باله.
معاون رئیس مدرسه عالی مطالعات موسیقی و رئیس گروه ساز ها 2001.

دانشگاه بغداد عراق


استاد موسیقی دانشکده هنرهای زیبا در بغداد .

دانشگاه اربیل


استاد موسیقی در دانشکده هنرهای زیبا در اربیل .


آثار


آهنگ ساز


تاریخ تولد ۱۹۷۴م.
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

او در زمینه آهنگسازی، نوازندگی عود و انجام پژوهش در رشته موسیقی فعالیت می کند.


done in 0.0518 seconds