آخرین ویرایش : May 5, 2012

حصه محمد صادق

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه عین الشمس قاهره

( تا ۱۹۹۰م. )
دکترای فلسفه آموزش و پرورش و مدیریت آموزشی


مناصب و مشاغل


مدرس

دانشگاه قطر (QU)


استادیار علوم تربیتی

کارمند

دانشگاه قطر (QU)


رئیس دانشکده علوم تربیتی در دانشگاه قطر


آثار


نویسنده


مدال ها و جوایز


دریافت کننده


تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور قطر

done in 0.0518 seconds