آخرین ویرایش : May 5, 2012

محمد شیت خطاب

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت شهرداری های عراق

( از ۱۹۶۳م. تا ۱۹۶۴/۰۶/۱۸م. )
وزیر شورای شهر ها در دو کابینه ای که احمد حسن البکر در فوریه و سپس نوامبر 1963 تشکیل داد.
وزیر شورای شهر و روستا در کابینه طاهر یحیی (20 نوامبر 1963 - 18 ژوئن 1964).

وزارت دارایی عراق

( از ۱۹۶۸/۰۶/۱۸م. )
وزیر دارایی در کابینه عبدالرزاق نایف . بار دیگر پس از سرنگونی عبدالرحمن عارف در کابینه احمد حسن البکر در همین منصب مشغول به کار شد .


گرایشات


عضو


حوادث مهم زندگی


مشارکت در


محل تولد شهر موصل
ملیت کشور عراق

done in 0.0491 seconds