آخرین ویرایش : May 29, 2012

حسینقلی خان جهانسوز

مناصب و مشاغل


حاکم

شهرستان دامغان

( از ۱۱۸۲ه.ق. تا ۱۱۸۴ه.ق. )
در اواخر سال 1182 ه.ق از سوی کریم خان زند به حکومت دامغان فرستاده شد، حسینقلی خان پس از ورود به دامغان به فکر انتقام از قاتلین پدرش، دولوهای طایفه یوخاری باش قاجار افتاد و ده نمک دامغان را که مسکن انان بود، خراب کرد و سوزاند. سپس به مازندران لشگر کشید و قتل و غارت کرد. کریم خان برادرش زکی خان را برای سرکوب او فرستاد، حسینقلی خان شکست خورد و به گرگان گریخت.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر


تاریخ تولد ۱۱۶۴ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۱۹۱ه.ق.
محل درگذشت شهر گرگان
در فندرسک از توابع گرگان کشته شد.
ملیت کشور ایران
مدفن شهر نجف

توضیحات بیشتر:
  • پدرش حسن قلی خان قاجار علیه کریم خان زند به جنگ پرداخت. پس از کشته شدن پدرش، حسینقلی و برادر بزرگترش آغامحمدخان به دستور کریم‌خان توسط بسطام خان زند به‌ عنوان گروگان به شیراز برده شدند.
  • کریم خان زند، حسینقلی خان را در 18 سالگی به حکومت دامغان فرستاد اما حسینقلی‌خان برای انتقام از قاتلان پدرش طغیان کرد و ده نمک محل سکونت آنان را سوزاند و ملقب به جهانسوز شد. سپس به مازندران لشکر کشید. کریم‌خان سپاهی را به فرماندهی زکی‌خان به آن خطه فرستاد؛ اما این سردار کاری از پیش نبرد سرانجام با وساطت آقامحمدخان بین حسینقلی‌خان و کریم‌خان صلح برقرار شد.
  • حسینقلی‌خان در سال 1191 ه.ق به دست یکی از غلامانش (آرتق نامی از طایفه ترکمانان کوکلان) به قتل رسید و در گرگان مدفون شد. هنگامی که همسرش مهدعلیا قصد زیارت عتبات را داشت، استخوان های او و محمدحسن خان پدرشوهرش را با خود به نجف برده و آنجا دفن کرد.

done in 0.059 seconds