آخرین ویرایش : November 29, 2011

سمیره عبدالله اسماعیل معروف

مناصب و مشاغل


وزیر

نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره سوم پارلمان کردستان.
عضو ائتلاف لیست کردستانی برای دوره سوم انتخابات پارلمان کردستان.
عضو کمیسیون حج و اوقاف در پارلمان سوم کردستان.


گرایشات


عضو


تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0499 seconds