آخرین ویرایش : June 11, 2012

ملا محمد کاظم خراسانی

معروف به : آخوند خراسانی

مناصب و مشاغل


از رجال مذهبی

مذهب شیعه


فقیه و مرجع تقلید

عضو

مراجع ثلاث یا آیات ثلاث یا ارکان ثلاثه


مراجع ثلاث یا آیات ثلاث یا ارکان ثلاثه عنوانی است که در جنبش مشروطه ایران به محمد کاظم خراسانی، میرزا حسین خلیلی تهرانى و عبدالله مازندرانی اطلاق می شود. این سه مرجع تقلید از حامیان و رهبران نهضت مشروطه در ایران به حساب می آیند.

مدرس

مراکز آموزش دینیآخوند ملا محمد کاظم خراسانی پس از فراگیری علوم دینی در نجف و سامرا به تدریس مشغول شد و حدود نیم قرن به تدریس علوم معقول و منقول پرداخت .


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

انقلاب مشروطه ایرانآخوند خراسانی در کنار شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا حسین فرزند میرزا خلیل رازی تهرانی مشهور به میرزا حسین خلیل تهرانی و ... از رهبران مشروطیت ایران بود. شهرت آخوند به عنوان رهبر سياسي از دوران فعاليت شديد وي در جنبش مشروطيت آغاز شد. آخوند به همراه 2 تن از مجتهدان بزرگ معاصر خويش، ميرزا حسين تهراني و شيخ عبدالله مازندراني، با ارسال نامه‌ها و تلگرام ها براي رهبران ديني و سياسي در داخل كشور و نشر اعلاميه‌هاي روشنگر در رأس رهبران جنبش قرار گرفت. علامه ميرزا محمد حسين ناييني نيز در اين راه به او ياري مي‌رساند و از جمله طي كتابي تحت عنوان تنبيه الامّه و تنزيه الملّه كوشيد نظام مشروطه را از ديدگاه شريعت توجيه و اعتراضات علماي مخالف مشروطيت را رد كند. آخوند خراساني خود تقريظي بر اين كتاب نوشته و ضمن آن «مأخوذ بودن اصول مشروطيت را از شريعت محقه» اعلام كرده است. آخوند و ياران همراهش به نظام مشروطه به عنوان وسيله‌اي براي تحديد ظلم مي‌نگريستند و شركت در جنبش مشروطيت را بر همة مسلمانان واجب مي‌شمردند.
وقتي محمدعلي شاه به سلطنت رسيد (1325ق/1907م)، آخوند اندرزنامه‌اي براي او فرستاد و او را به رعايت موازين شرع و عدالت و كوشش در راه تأمين استقلال كشور دعوت كرد، اما محمدعلي شاه كه علي‌رغم تظاهرش به همراهي با مشروطه قصد حكومت به شيوة استبداد را داشت، سرانجام كار را به بمباران مجلس كشاند. آنگاه آخوند به نبرد خويش برضد وي شدت بخشيد. او حتي كوشيد از نيروي ايرانيانِ آزاديخواهي كه در استانبول ساكن بودند، براي تقويت نبرد با خودكامگي محمدعلي شاه استفاده كند. همچنين وقتي آگاه شد كه محمدعلي شاه قصد دارد با گرو گذاردن جواهرات سلطنتي از دولت روسيه وامي دريافت كند، طي تلگرامي براي «انجمن سعادت ايرانيان» كه توسط گروهي از ايرانيان آزاديخواه در استانبول تشكيل يافته بود، از آنان خواست «به توسط سفراء و جرايد رسمية دول معظمه» رسماً اعلام دارند كه به موجب اصل 24 و 25 «نظامنامه اساسي» دولت ايران حق هيچ‌گونه معاهده و استقراض بدون امضاي پارلمان ندارد و نيز جواهرات موجود در خزانة تهران متعلق به ملت ايران است و هرگاه وامي به محمدعلي شاه داده شود، ملت آن را معتبر نخواهد شمرد و در برابر آن مسئوليتي نخواهد داشت. پس از آن آخوند طي اعلاميه‌اي كه ميرزا حسين تهراني و شيخ عبدالله مازندراني نيز آن را امضا كردند، از مردم ايران خواست كه از پرداختن ماليات به مأموران محمدعلي شاه خودداري كنند و در سرنگون ساختن حكومت او بكوشند. اين 3 تن، همچنين طي اعلاميه‌اي، از انقلابيون مسلمان قفقاز، تفليس و مناطق ديگر خواستند كه به كمك انقلابيون تبريز بشتابند و به استبداد قاجاريه پايان دهند.


آثار


نویسنده

کتاب " کفایه الاصول "آخوند خراساني به سبب تبحر و نوآوري هايش در فن اصول، شهرت علمي عظيمي كسب كرده است. مهم‌ترين اثر او، كفايه‌الاصول، كتاب درسي طلاب در پايان دوره سطح است كه غالباً پاهة كار مدرسان خارج اصول مي‌گردد. بيش از 100 تن مجتهد بر اين كتاب حاشيه نگاشته‌اند.

کتاب " حاشیه بر صدرالمتالهین شیرازی "کتاب " شرح و تعلیقه ای بر منظومه ملا هادی سبزواری "کتاب " حاشیه ای بر نوشته های شیخ انصاری "
سایر موارد


نام شاگردان وی

نام استادان وی

آیت الله شیخ محمد جعفر محلاتیآخوند خراسانی در نجف از اساتید وی بودند.

حاج ملا هادی سبزواری

( از ۱۲۷۷ه.ق. )
به سال 1277 قمری در سبزوار از حاج ملا هادی سبزواری فلسفه آموخت.

میرزا ابوالحسن طباطبایی زواره‌ای نائینی


در سال 1277 ه.ق به تهران رفت و نزد جلوه به تحصیلات تکمیلی در حکمت و فلسفه پرداخت.

سید محمد حسن حسینی شیرازیشیخ مرتضی انصاری


ملا محمد کاظم خراسانی  در نجف از شاگردان شیخ انصاری بود.


ملا محمد کاظم خراسانی

تاریخ تولد ۱۲۵۵ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۹ه.ق.
محل تولد استان خراسان
محل درگذشت شهر نجف
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

رهبر سیاسی عصر مشروطیت. وی کوچک‌ترین پسر ملاحسین واعظ هراتی بود. ملاحسین در مشهد ساکن شده بود و محمدکاظم در همان جا زاده شد و علوم مقدماتی را فراگرفت و ازدواج کرد. بعد از تصویب قانون اساسی ایران در پی جنبش مشروطه در ایران (1905-1906) در نجف اشرف اختلافات آشکاری در نحوه مواجهه با این رخداد میان حوزویان به وجود آمد، آنچنان که خراسانی و یاران او مشروطه را تحقق عدالتی می دانستند که ملت ایران از آن محروم شده بود و معتقد بودند مواد قانون اساسی را تا هنگامی که کمیته ای از فقها نظارت بر این لوایح و تصمیم گیری ها داشته باشند، مغایر شرع اسلام نخواهند بود. در مقابل این تفکر شیخ فضل الله نوری که آیت الله سید کاظم یزدی او را پشتیبانی می نمودند قرار داشت که قانون اساسی را منحرف از شرع می دانستند. آخوند خراسانی همچنین فتوی به پیروی از حکومت دمکرات و تشکیل مجلس نمایندگان و انتشار روزنامه ها و غیره داد. فتوی معروف دیگر ایشان خلع سلطان محمد علی شاه قاجار پادشاه مستبد ایران از پادشاهی بود.


done in 0.0804 seconds